Разові спеціалізовані вчені ради > Данилишина Катерина Олександрівна

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Данилишиної Катерини Олександрівни

Створена відповідно до наказу МОН України № 1287 від 21.10.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Данилишиної Катерини Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

Назва дисертаційної роботи: «Формування інформаційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в університетах».


Анотація Данилишиної К.О. «Формування інформаційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в університетах». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Данилишиної К.О. «Формування інформаційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в університетах».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Данилишиної К.О. «Формування інформаційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в університетах».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., член-кореспондент НАПН України Спірін О.М.

Відгук офіційного опонента, к.п.н., ст. наук. співр. Пінчук О.П.


Голова ради:

1. Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України.

Опоненти:

2. Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з цифровізації освітньо-наукової діяльності (ДВНЗ Університет менеджменту освіти).

3. Пінчук Ольга Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України.

Рецензенти:

4. Бойчук Віталій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Кізім Світлана Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 26.10.2020 р.

Дата захисту: 08.12.2020 р.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Спеціалізована вчена рада, корпус 2.