Разові спеціалізовані вчені ради > Чайка Ірина Вікторівна

Чайка Ірина Вікторівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 15 листопада 2023 р. № 214 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Психологічні особливості впливу сімейних взаємин на самоактуалізацію вчителів початкової школи» ЧАЙКИ Ірини Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія.


Науковий керівник: БЕЗВЕРХИЙ Олег Станіславович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ПАЛАМАРЧУК Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.


Рецензенти:

ВІЗНЮК Інесса Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 19.00.04 – медична психологія.

ГАБА Ірина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.


Офіційні опоненти:

ПОТАПЧУК Євген Михайлович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету, спеціальність 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

ФЕДОРЕНКО Раїса Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної та клінічної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 28.12.2023 р. 11:00

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/zvb-hcpd-oaj

Номер телефону для приєднання до відеозустрічі: (US) +1 541-581-0259, PIN-код: 578 509 448#


Дисертація

Дисертація (Електронний підпис)


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Рецензія 2

Рецензія 2 (Електронний підпис)


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)


Онлайн трансляція захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net