Разові спеціалізовані вчені ради > Іщук Андрій Миколайович

Іщук Андрій Миколайович

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 19 жовтня 2023 р. № 207 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Розвиток публічно-управлінських правовідносин у сфері пенсійного забезпечення: порівняльний аналіз в Україні та Європі» ІЩУКА Андрія Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.


Науковий керівник: ЯРЕМЕНКО Олександр Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент, декан факультету права, публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ЛАЗОР Олег Ярославович, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.


Рецензенти:

ЮНИК Ірина Геннадіївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.


Офіційні опоненти:

ШЕВЧЕНКО Сергій Олексійович, доктор наук з державного управління, професор кафедри управління та адміністрування Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.

ГБУР Зоряна Володимирівна, доктор наук з державного управляння, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.

КРАВЧЕНКО Мілена В’ячеславівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування Національного авіаційного університету, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 06.12.2023 р. 14:00 - 16:00

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/bwo-sihn-gde

Номер телефону для приєднання до відеозустрічі: ?(US) +1 501-737-0162?, PIN-код: ?479 143 785#


Дисертація

Дисертація (Електронний підпис)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)

Відгук 3

Відгук 3 (Електронний підпис)


Онлайн трансляція захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net