Разові спеціалізовані вчені ради > Турлюк Вікторія Володимирівна

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Турлюк Вікторії Володимирівни

Створена відповідно до наказу МОН України № 1198 від 28.09.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Турлюк Вікторії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Фізична культура і спорт».

Назва дисертаційної роботи: «Програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар'єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки».


Анотація. Турлюк В.В. «Програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар'єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Турлюк В.В. «Програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар'єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Турлюк В.В. «Програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар'єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки».

Відгук офіційного опонента, д. н. з фіз вих. і сп., проф. Ахметов Р.Ф.

Відгук офіційного опонента, д. н. з фіз вих. і сп., доц. Сергієнко В.М.


Голова ради:

1. Костюкевич Віктор Митрофанович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Ахметов Рустам Фагімович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теоретико методичних основ фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка.

3. Сергієнко Володимир Миколайович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач секції спеціальності «Фізична культура і спорт» Сумського державного університету.

Рецензенти:

4. Фрицюк Валентина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Кульчицька Ірина Анатоліївна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри теорії і методики спорту, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna_polishchukpas@ukr.net

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 12.06.2020 р.

Дата захисту: 10.11.2020 р.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Спеціалізована вчена рада, корпус 2.