Разові спеціалізовані вчені ради > Гапчук Яна Анатоліївна

Гапчук Яна Анатоліївна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 19 жовтня 2023 р. № 203 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Сучасні тенденції розвитку Е-навчання у вищій школі Німеччини» ГАПЧУК Яни Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.


Науковий керівник: ЛАЗАРЕНКО Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ГУРЕВИЧ Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор ННІПППФВК Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Рецензенти:

ФРИЦЮК Валентина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

ОПУШКО Надія Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Офіційні опоненти:

БІДЮК Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іншомовної освіти міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

ПАЗЮРА Наталія Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 05.12.2023 р. 14:00 - 16:30

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/wof-gqsi-kqa

Номер телефону для приєднання до відеозустрічі: ?(US) +1 405-433-4054?, PIN-код: 296 848 700#


Дисертація

Дисертація (Електронний підпис)

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Рецензія 2

Рецензія 2 (Електронний підпис)


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)


Онлайн трансляція захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net