Разові спеціалізовані вчені ради > Білик Тетяна Сергіївна

Білик Тетяна Сергіївна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 19 жовтня 2023 р. № 205 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Педагогічні умови виховної роботи з молодшими школярами у процесі занять з математики» БІЛИК Тетяни Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.


Науковий керівник: КОЛОМІЄЦЬ Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: МАТЯШ Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Рецензенти:

МИХАЙЛЕНКО Любов Федорівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри математики і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.02 - теорія та методика навчання (Математика)

ДАВИДЮК Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання української літератури.


Офіційні опоненти:

ЛОДАТКО Євген Олександрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

КОМАР Ольга Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 12.12.2023 р. 11:30 - 13:30

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/dtn-dpkh-wcx

Номер телефону для приєднання до відеозустрічі: ?(US) +1 605-653-3524?, PIN-код: 364 233 992?#


Дисертація

Дисертація (Електронний підпис)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Рецензія 2

Рецензія 2 (Електронний підпис)


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)


Онлайн трансляція захисту дисертації


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net