Разові спеціалізовані вчені ради > Титаренко Віталій Васильович

Титаренко Віталій Васильович

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 15 березня 2023 р. № 45 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Формування фахової компетентності кваліфікованих робітників з виконання художньо-оформлювальних робіт у закладах професійної освіти» Титаренка Віталія Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.


Науковий керівник: ШЕВЧЕНКО Людмила Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ГУРЕВИЧ Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор ННІПППФВК Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Рецензенти:

УМАНЕЦЬ Володимир Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

КІЗІМ Світлана Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Офіційні опоненти:

СЛІПЧИШИН Лідія Василівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти Український державний університет імені Михайла Драгоманова, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

(Виведена зі складу разової спеціалізованої вченої ради відповідно до наказу №52 од від 20.03.23)

Ввести до складу разової спеціалізованої вченої ради для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації здобувача опонента Чистякову Людмилу Олександрівну, доктора педагогічних наук, доцента кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського університету імені Володимира Винниченка (відповідно до наказу №52 од від 20.03.23)

ЗАГІКА Олена Олегівна, кандидат педагогічних наук, директор Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 09.05.2023 р. 11.00

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/jwf-nhua-dan


Дисертація Титаренка Віталія Васильовича

Дисертація Титаренка Віталія Васильовича p7s

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Рецензія 2

Рецензія 2 (Електронний підпис)


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)


Онлайн трансляція захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net