Facebook Youtube Instagram

Разові спеціалізовані вчені ради > Чепелевська Марія Миколаївна

Чепелевська Марія Миколаївна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 15 березня 2023 р. № 44 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців туристичної галузі засобами інноваційних технологій» Чепелевської Марії Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.


Науковий керівник: КОБИСЯ Володимир Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: АКІМОВА Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Рецензенти:

ШЕВЧЕНКО Людмила Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

БАЮРКО Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Офіційні опоненти:

БАБУШКО Світлана Ростиславівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

САМОХВАЛ Олеся Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.


Дисертація Чепелевської Марії Миколаївни

Дисертація Чепелевської Марії Миколаївни p7s

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Висновок про наукову новину, теоретичне та практичне значення результатів


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Адреса для запитань та відгуків aspiranturavspu@gmail.com