Facebook Youtube Instagram

Разові спеціалізовані вчені ради > Подуфалова Катерина Юріївна

Подуфалова Катерина Юріївна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 15 березня 2023 р. № 42 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Формування відповідального ставлення до педагогічної діяльності у студентів педагогічного коледжу» Подуфалової Катерини Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.


Науковий керівник: ДАВИДЮК Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: АКІМОВА Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Рецензенти:

КАПЛІНСЬКИЙ Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

ВОЛОШИНА Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.


Офіційні опоненти:

ВАСЯНОВИЧ Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

БІДА Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Дисертація Подуфалової Катерини Юріївни

Дисертація Подуфалової Катерини Юріївни p7s

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Висновок про наукову новину, теоретичне та практичне значення результатів


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Адреса для запитань та відгуків aspiranturavspu@gmail.com