Facebook Youtube Instagram

Разові спеціалізовані вчені ради > Бондар Оксана Петрівна

Бондар Оксана Петрівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 15 березня 2023 р. № 39 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Еколого-психологічні особливості організації ігрового простору дитини дошкільного віку» Бондар Оксани Петрівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія.


Науковий керівник: ПАЛАМАРЧУК Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ВІЗНЮК Інесса Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціальної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 19.00.04 – медична психологія.


Рецензенти:

ЧУХРІЙ Інна Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціальної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 19.00.08 – спеціальна психологія.

ГАБА Ірина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.


Офіційні опоненти:

КОМАР Таїсія Василівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету, спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

МАГДИСЮК Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки, спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.


Дисертація Бондар Оксани Петрівни

Дисертація Бондар Оксани Петрівни p7s

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Висновок про наукову новину, теоретичне та практичне значення результатів


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Адреса для запитань та відгуків aspiranturavspu@gmail.com