Разові спеціалізовані вчені ради > Карук Інна Василівна

Карук Інна Василівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 22 лютого 2023 р. № 22 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Експериментування як вид діяльності дітей у дошкільній педагогіці України (середина ХХ – початок ХХІ століття)» КАРУК Інна Василівна на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.


Науковий керівник: КРУТІЙ Катерина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: АКІМОВА Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Рецензенти:

КОЛОМІЄЦЬ Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

ВОЛОШИНА Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;


Офіційні опоненти:

ЛИСЕНКО Неллі Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

БІДА Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 04.04.2023 р. 14.00

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/thn-hiaz-ehv


Дисертація Карук Інни Василівни

Дисертація Карук Інни Василівни p7s

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Рішення разової спеціалізованої ради про присудження ступеня доктора філософії


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Рецензія 2

Рецензія 2 (Електронний підпис)


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)


Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net