Разові спеціалізовані вчені ради > Коровій Дар'я Миколаївна

Коровій Дар'я Миколаївна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 22 лютого 2023 р. № 21од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Формування культурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов в умовах змішаного навчання» КОРОВІЙ Дар’ї Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.


Науковий керівник: ЛАЗАРЕНКО Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ГУРЕВИЧ Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор ННІПППФВК Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Рецензенти:

КОЛОМІЄЦЬ Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

ГРОМОВ Євген Володимирович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;


Офіційні опоненти:

БІДЮК Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іншомовної освіти міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

БІДА Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 06.04.2023 р. 14.00

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/bqe-uzoz-xgn


Дисертація Коровій Дар'ї Миколаївни

Дисертація Коровій Дар'ї Миколаївни p7s

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Рішення разової спеціалізованої ради про присудження ступеня доктора філософії


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Рецензія 2

Рецензія 2 (Електронний підпис)


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)


Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net