Facebook Youtube Instagram

Разові спеціалізовані вчені ради > Коровій Дар'я Миколаївна

Коровій Дар'я Миколаївна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 22 лютого 2023 р. № 21од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Формування культурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов в умовах змішаного навчання» КОРОВІЙ Дар’ї Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.


Науковий керівник: ЛАЗАРЕНКО Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ГУРЕВИЧ Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор ННІПППФВК Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Рецензенти:

КОЛОМІЄЦЬ Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

ГРОМОВ Євген Володимирович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;


Офіційні опоненти:

БІДЮК Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іншомовної освіти міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

БІДА Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 06.04.2023 р. 14.00

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/bqe-uzoz-xgn


Дисертація Коровій Дар'ї Миколаївни

Дисертація Коровій Дар'ї Миколаївни p7s

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Висновок про наукову новину, теоретичне та практичне значення результатів


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Рецензія 2

Рецензія 2 (Електронний підпис)


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)


Адреса для запитань та відгуків aspiranturavspu@gmail.com