Разові спеціалізовані вчені ради > Бессараби Олени Юріївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.24 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Бессараби Олени Юріївни

Створена відповідно до наказу МОН України № 1136 від 26.10.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бессараби Олени Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «05 Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «053 Психологія».

Назва дисертаційної роботи: «Дезадаптованість у ветеранів АТО та її соціально-психологічна корекція».


Анотація Бессараби О.Ю. «Дезадаптованість у ветеранів АТО та її соціально-психологічна корекція». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Бессараби О.Ю. «Дезадаптованість у ветеранів АТО та її соціально-психологічна корекція».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Бессараби О.Ю. «Дезадаптованість у ветеранів АТО та її соціально-психологічна корекція».

Відгук офіційного опонента, д.психол.н., проф., Шандрука С.К.

Відгук офіційного опонента, д.психол.н., проф., Волинець Н.В.

Відеозапис

Аудіофайл


Голова ради:

1. Паламарчук Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Шандрук Сергій Костянтинович, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету.

3. Волинець Наталія Валентинівна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Рецензенти:

4. Візнюк Інесса Миколаїівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Чухрій Інна Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціальної роботи, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського


Контакти:

E-mail: aspiranturavspu@gmail.com

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради


Дисертацію прийнято до розгляду: 16.06.2021 р.

Дата захисту: 23.11.2021 р. о 14.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 2.