Разові спеціалізовані вчені ради > Дідури Руслани Володимирівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.23 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Дідури Руслани Володимирівни

Створена відповідно до наказу МОН України № 1136 від 26.10.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дідури Руслани Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Природничі науки» за спеціальністю «Науки про Землю».

Назва дисертаційної роботи: «Дорожні ландшафтно-інженерні системи: структура, оптимізація (на прикладі автотраси Київ – Одеса)».


Анотація Дідури Р.В. «Дорожні ландшафтно-інженерні системи: структура, оптимізація (на прикладі автотраси Київ – Одеса)». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Дідури Р.В. «Дорожні ландшафтно-інженерні системи: структура, оптимізація (на прикладі автотраси Київ – Одеса)».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Дідури Р.В. «Дорожні ландшафтно-інженерні системи: структура, оптимізація (на прикладі автотраси Київ – Одеса)»

Відгук офіційного опонента, д.г.н., проф., Петлін В.М.

Відгук офіційного опонента, д.г.н.,проф., доц. Воровка В.П.

Відеозапис

Аудіофайл


Голова ради:

1. Воловик Володимир Миколайович, доктор географічних наук, доцент, професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Петлін Валерій Миколайович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри фізичної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки.

3. Воровка Володимир Петрович, доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти:

4. Гудзевич Анатолій Володимирович, доктор географічних наук, професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Яцентюк Юрій Васильович, доктор географічних наук, доцент, професор кафедри георгафії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: aspiranturavspu@gmail.com

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради


Дисертацію прийнято до розгляду: 16.06.2021 р.

Дата захисту: 23.11.2021 р. о 11.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 2.