Разові спеціалізовані вчені ради > Стахова Інна Анатоліївна

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.21 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Стахової Інни Анатоліївни

Створена відповідно до наказу МОН України № 1013 від 22.09.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стахової Інни Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

Назва дисертаційної роботи: «Формування готовності майбутніх учителів до організації природоохоронної діяльності у початковій школі».


Анотація Стахова І.А. «Формування готовності майбутніх учителів до організації природоохоронної діяльності у початковій школі». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Стахова І.А. «Формування готовності майбутніх учителів до організації природоохоронної діяльності у початковій школі».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Стахова І.А. «Формування готовності майбутніх учителів до організації природоохоронної діяльності у початковій школі».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., Пустовіт Г.П.

Відгук офіційного опонента, д.п.н.,проф., дійсний член (академік) НАПН України Гриньова М.В.

Відеозапис

Аудіофайл


Голова ради:

1. Каплінський Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Опоненти:

2. Пустовіт Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

3. Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, декан природничого факультету, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Рецензенти:

4. Фрицюк Валентина Анатоліївна доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

5. Баюрко Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Контакти:

E-mail: aspiranturavspu@gmail.com

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради


Дисертацію прийнято до розгляду: 30.08.2021 р.

Дата захисту: 02.11.2021 р. о 14.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 2.