Разові спеціалізовані вчені ради > Головкіна Вікторія Володимирівна

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Головкіної Вікторії Володимирівни

Створена відповідно до наказу МОН України № 897 від 06.07.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Головкіної Вікторіїї Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Фізична культура і спорт».

Назва дисертаційної роботи: «Застосування елементів аквафітнесу й інтервального гіпоксичного тренування в системній підготовці плавців 11-12 років».


Анотація. Головкіної В.В. «Застосування елементів аквафітнесу й інтервального гіпоксичного тренування в системній підготовці плавців 11-12 років». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Головкіної В.В. «Застосування елементів аквафітнесу й інтервального гіпоксичного тренування в системній підготовці плавців 11-12 років».

Відгук офіційного опонента, д. н. з фіз вих. і сп., проф. Ахметов Р.Ф.

Відгук офіційного опонента, д. біол. н., проф. Філіппов М.М.


Голова ради:

1. Костюкевич Віктор Митрофанович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Ахметов Рустам Фагімович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка.

3. Філіппов Михайло Михайлович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри медико-біологічних дисциплін Київського національного університету фізичного виховання і спорту України.

Рецензенти:

4. Фрицюк Валентина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Гаврилова Наталія Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Телефон: (0432)61-28-35

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 05.02.2020 р.

Дата захисту: 03.09.2020 р.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Спеціалізована вчена рада, корпус 2.