Разові спеціалізовані вчені ради > Мілян Роксолани Степанівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.019 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Мілян Роксолани Степанівни

Створена відповідно до наказу МОН України № 765 від 02.07.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мілян Роксолани Степанівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «014 Середня освіта (Математика)».

Назва дисертаційної роботи: «Формування логічної складової математичної компетентності учнів основної школи».


Анотація Мілян Р.С. «Формування логічної складової математичної компетентності учнів основної школи». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Мілян Р.С. «Формування логічної складової математичної компетентності учнів основної школи».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Мілян Р.С. «Формування логічної складової математичної компетентності учнів основної школи».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., доц., Голодюк Л.С.

Відгук офіційного опонента, д.п.н., доц., Годованюк Т.Л.

Відеозапис

Аудіофайл


Голова ради:

1. Мисліцька Наталія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Голодюк Лариса Степанівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики середньої освіти, заступник директора з науково-методичної діяльності Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

3. Годованюк Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики, проректор з наукової роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Рецензенти:

4. Сільвейстр Анатолій Миколайович, доктор педагогічних наук, доцент кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Михайленко Любов Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 06.07.2021 р.

Дата захисту: 31.08.2021 р. о 11.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 2.