Разові спеціалізовані вчені ради > Семенова Євгена Костянтиновича

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.017 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Семенова Євгена Костянтиновича

Створена відповідно до наказу МОН України № 631 від 07.06.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Семенова Євгена Костянтиновича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

Назва дисертаційної роботи: «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій».


Анотація Семенова Є.К. «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Семенова Є.К. «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Семенова Є.К. «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., Осадчого В.В.

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., Андрощука І.В.

Відеозапис

Аудіофайл


Голова ради:

1. Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Осадчий В’ячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри інформатики та кібернетики.

3. Андрощук Ірина Василівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.

Рецензенти:

4. Шевченко Людмила Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Уманець Володимир Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 02.07.2021 р.

Дата захисту: 27.08.2021 р. о 14.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 2.