Разові спеціалізовані вчені ради > Зубко Віти Сергіївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.016 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Зубко Віти Сергіївни

Створена відповідно до наказу МОН України № 631 від 07.06.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Зубко Віти Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

Назва дисертаційної роботи: «Підготовка майбутніх психологів до професійної мобільності в умовах педагогічного університету».


Анотація Зубко В.С. «Підготовка майбутніх психологів до професійної мобільності в умовах педагогічного університету». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Зубко В.С. «Підготовка майбутніх психологів до професійної мобільності в умовах педагогічного університету».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Зубко В.С. «Підготовка майбутніх психологів до професійної мобільності в умовах педагогічного університету».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., Біди О.А.

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., Пріми Р.М.

Відеозапис

Аудіофайл


Голова ради:

1. Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ.

3. Пріма Раїса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Рецензенти:

4. Шевченко Людмила Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Герасимова Ірина Геннадіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 02.07.2021 р.

Дата захисту: 27.08.2021 р. о 11.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 2.