Разові спеціалізовані вчені ради > Бабчука Юрія Миколайовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.015 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Бабчука Юрія Миколайовича

Створена відповідно до наказу МОН України № 280 від 03.03.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бабчука Юрія Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

Назва дисертаційної роботи: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації дизайнерської діяльності учнів у старшій школі».


Анотація Бабчук Ю.М. «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації дизайнерської діяльності учнів у старшій школі». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Бабчук Ю.М. «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації дизайнерської діяльності учнів у старшій школі».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Бабчук Ю.М. «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації дизайнерської діяльності учнів у старшій школі».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., Оршанський Л.В.

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., Андрощук І.П.


Голова ради:

1. Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Оршанський Леонід Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

3. Андрощук Ігор Петрович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.

Рецензенти:

4. Бойчук Віталій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Старовойт Леся Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мистецьких дисциплін дошкільної освіти та початкової Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Витяг рішення вченої ради про видачу дипломів доктора філософії третього освітньо-наукового рівня


Дисертацію прийнято до розгляду: 04.03.2021 р.

Дата захисту: 29.04.2021 р. о 11.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.