Разові спеціалізовані вчені ради > Подорожного Вадима Григоровича

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.014 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Подорожного Вадима Григоровича

Створена відповідно до наказу МОН України № 237 від 19.02.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Подорожного Вадима Григоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові» за спеціальністю «Психологія».

Назва дисертаційної роботи: «Соціально-психологічні особливості особистісного відчуження людей похилого віку».


Анотація Подорожного В.Г. «Соціально-психологічні особливості особистісного відчуження людей похилого віку». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Подорожного В.Г. «Соціально-психологічні особливості особистісного відчуження людей похилого віку».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Подорожного В.Г. «Соціально-психологічні особливості особистісного відчуження людей похилого віку».

Відгук офіційного опонента, д.псих.н., проф. Корнієнко І.О.

Відгук офіційного опонента, к.псих.н., доц. Магдисюк Л.І.


Голова ради:

1. Візнюк Інесса Миколаїівна, доктор психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Корнієнко Інокентій Олексійович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Мукачівського державного університету.

3. Магдисюк Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та клінічної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Рецензенти:

4. Чухрій Інна Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Коломієць Леся Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Витяг рішення вченої ради про видачу дипломів доктора філософії третього освітньо-наукового рівня


Дисертацію прийнято до розгляду: 14.12.2020 р.

Дата захисту: 08.04.2021 р. о 14.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.