Разові спеціалізовані вчені ради > Мельник Ірини Миколаївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Мельник Ірини Миколаївни

Створена відповідно до наказу МОН України № 237 від 19.02.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мельник Ірини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Соціальні та поведінкові» за спеціальністю «Психологія».

Назва дисертаційної роботи: «Психологічні особливості розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи».


Анотація Мельник І.М. «Психологічні особливості розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Мельник І.М. «Психологічні особливості розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Мельник І.М. «Психологічні особливості розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи».

Відгук офіційного опонента, д.псих.н., проф. Щербан Т.Д.

Відгук офіційного опонента, д.псих.н., проф. Михальчук Н.О.


Голова ради:

1. Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Щербан Тетяна Дмитрівна, доктор психологічних наук, професор, ректор Мукачівського державного університету.

3. Михальчук Наталя Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови Рівненського державного гуманітарного університету.

Рецензенти:

4. Паламарчук Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Саранча Ірина Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 14.12.2020 р.

Дата захисту: 08.04.2021 р. о 11.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.