Разові спеціалізовані вчені ради > Черчик Наталії Леонідівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.012 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Черчик Наталії Леонідівни

Створена відповідно до наказу МОН України № 237 від 19.02.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Черчик Наталії Леонідівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

Назва дисертаційної роботи: «Формування біоетичної культури майбутніх фельдшерів у процесі фахової підготовки».


Анотація Черчик Н.Л. «Формування біоетичної культури майбутніх фельдшерів у процесі фахової підготовки». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Черчик Н.Л. «Формування біоетичної культури майбутніх фельдшерів у процесі фахової підготовки».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Черчик Н.Л. «Формування біоетичної культури майбутніх фельдшерів у процесі фахової підготовки».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., акад. Цехмістер Я.В.

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., акад. Гриньової М.В.


Голова ради:

1. Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Цехмістер Ярослав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

3. Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Рецензенти:

4. Шевченко Людмила Станіславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Кобися Володимир Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Витяг рішення вченої ради про видачу дипломів доктора філософії третього освітньо-наукового рівня


Дисертацію прийнято до розгляду: 20.10.2020 р.

Дата захисту: 07.04.2021 р. о 11.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.