Разові спеціалізовані вчені ради > Ілясова Юлія Станіславівна

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Ілясової Юлії Станіславівни

Створена відповідно до наказу МОН України № 897 від 06.07.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ілясової Юлії Станіславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Назва дисертаційної роботи: «Професійна підготовка майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення фахових дисциплін».


Анотація. Ілясової Ю.С. «Професійна підготовка майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення фахових дисциплін». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Ілясової Ю.С. «Професійна підготовка майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення фахових дисциплін».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Ілясової Ю.С. «Професійна підготовка майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення фахових дисциплін».

Відгук офіційного опонента, д. пед. н., проф., дійсного члена (академіка) НАПН України Цехмістера Я.В.

Відгук офіційного опонента, д. пед. н., доц. Дудікової Л.В.


Голова ради:

1. Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Цехмістер Ярослав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

3. Дудікова Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Рецензенти:

4. Фрицюк Валентина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Пінаєва Ольга Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Телефон: (0432)61-28-35

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду:15.07.2020 р.

Дата захисту: 27.08.2020 р.

Захист відбудеться за адресою:Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Спеціалізована вчена рада, корпус 2.