СТУДЕНТСЬКА СТОРІНКА

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ


Постанови Кабінету Міністрів України

Положення, правила, порядки

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ


 1. Студенти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів Педуніверситету, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України «Про вищу освіту»:
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія студентського квитка;
  • копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
  • копія свідоцтва про смерть батьків.

 2. Студенти, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія студентського квитка;
  • копія посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка.

 3. Студенти з числа шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»:
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія студентського квитка;
  • довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
  • акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;
  • копія довідки медико-соціальної експертизи;
  • копія свідоцтва про смерть батька (матері).

 4. Студенти, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти):
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія студентського квитка;
  • довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
  • акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;
  • копія довідки медико-соціальної експертизи;
  • копія свідоцтва про смерть батька (матері).

 5. Студенти, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», діти учасників бойових дій відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років):
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія студентського квитка;
  • копія посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
  • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій.
  • копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції (видається військовим формуванням).

 6. Студенти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років):
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія студентського квитка;
  • копія свідоцтва про смерть батька (матері);
  • копія документу, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
  • копія довідки медико-соціальної експертизи.

 7. Студенти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років):
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія студентського квитка;
  • копія свідоцтва про смерть батька (матері);
  • копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
  • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

 8. Студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особі, відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років):
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія студентського квитка;
  • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 9. Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV:
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія студентського квитка;
  • копія розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

 10. Діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи:
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія студентського квитка;
  • копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копія довідки медико-соціальної експертизи.

 11. Студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія свідоцтва про народження;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія студентського квитка;
  • довідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».