Вісник практики. Сторінка перша...

06.02.2019 р. - 12.02.2019 р.

Протягом минулого тижня викладачі кафедри педагогіки і професійної освіти взяли участь у проведенні настановчих конференцій з педагогічної практики здобувачів вищої освіти бакалавр факультетів: іноземних мов (доцент Хамська Н.Б.); математики, фізики й технологій (доценти – Пінаєва О.Ю., Холковська І.Л., ст. викладач Губіна С.І.); філології й журналістики імені Михайла Стельмаха (доц. Волошина О.В.); історії, етнології і права (доц. Холковська І.Л.); дошкільної початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної – 6.020204 Музичне мистецтво (доц. Давидюк М.О.); інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації – 6.010104 Професійна освіта, (комп’ютерні технології) (ст. викладач Опушко Н.Р.).

Викладачі кафедри акцентували увагу студентів на тому, що під час педагогічної практики вони виконують функції класного керівника і включаються у такі види діяльності:

Під час конференції увагу студентів зосереджували на їх участі у розв’язанні проблем виховної роботи в сучасній школі.

Пріоритетним завданням студента є реалізація взаємозв’язку навчальних і виховних цілей освіти. А тому студентів спрямовували на те, що розв’язання проблем виховання забезпечується шляхом використання виховного потеціалу навчальних дисциплін під час уроку.

Основними напрямками виховання є: формування й утвердження в свідомості підлітків національно-патріотичних ідей; виховання гуманних, моральних цінностей, шанобливого ставлення до батьків, основ культури поведінки в умовах гуманізації, демократизації суспільства.

Окреслено низку актуальних питань, на яких необхідно зосередити увагу в процесі проходження практики.

Серед основних із них – це прояви в шкільному середовищі такого негативного явища, як булінг – жорстокість та насильницво серед дітей. Основними чинниками його прояву є пропагування культу сили та жорстокості в ЗМІ, зниження виховного потенціалу сім’ї, порушення взаємодії між школою та сім’єю, поширення зразків асоціальної поведінки.

Його профілактика та подолання може здійснюватися шляхом вироблення в учнів соціально-психологічних навичок, які сприятимуть соціальній злагодженості, поліпшенню адаптації до життєвих обставин, відновленню психологічної стабільності, розвитку гуманних стосунків серед однолітків.

Студенту-практиканту варто врахувати, що стрімкі глобалізізаційні процеси суспільства породили таку проблему, як торгівля людьми, зокрема, дітьми, а тому необхідно продумати програму дій, спрямованих на розв’язання цієї проблеми.

Розвиток інформатизації та комп’ютеризації суспільства негативно впливає на формування особистості учня. Особливо загрозливим для дітей є відхід їх від реальності, створення віртуального середовища – віртуальних друзів, віртуального спілкування, віртуального життя. Дорослим варто зрозуміти, що ці процеси спричинені відсутністю уваги з боку батьків, педагогів, вияв з їхнього боку авторитарності, зверхності, байдужості, відсутності уваги тощо. Для подолання цієї проблеми можна скористатися сайтами, які рекомендовані МОН України: «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення».

Серед дітей та молоді поширені деякі негативні звички, зокрема, прояв різних видів адикції: алкоголізм, наркоманія, ігроманія, комп’ютерна залежність тощо.

Варто зазначити, що основними чинниками, які зумовлюють таку поведінку: відсутність позитивного емоційного контакту з батьками і відповідні деформації виховних функцій сім'ї; інфантилізм; негативний соціально-психологічний статус підлітка в колективі як несприятлива позиція суб'єкта в системі міжособистісних стосунків тощо.

Підготовка студентів до педагогічної практики здійснювалася під час вивчення фахових, педагогічних дисциплін та проходження таких видів практики, як пропедевтична, інструктивно-методична, позашкільна.

Доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Н.Б. Хамська

Переглядів: 1