Засідання Вченої ради

24.10.2018 р.

Відбулося засідання Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Перед початком засідання члени Вченої ради на чолі з ректором, головою Вченої ради універстету Наталією Іванівною Лазаренко урочисто привітали вельмишановних ювілярів:

кандидата історичних наук, професора Педуніверситету по кафедрі політології, екс-першого проректора з науково-педагогічної роботи Анатолія Даниловича Ткаченка (70 років) та Заслуженого артиста України, доцента кафедри хорового мистецтва та методики музичного виховання Дабіжу Костянтина Леонідовича (60 років).

Вчена рада університету розглянула такі питання:

1. Про роботу викладачів кафедр факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв з національно-патріотичного та громадянського виховання студентської молоді

Інформувала заступник голови комісії Вченої ради доцент Богатько Валентина Василівна.

В обговоренні питання брали участь:

- заступник декана з виховної роботи факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв, кандидат педагогічних наук Коваль Тетяна Василівна;

- студентка 2-го курсу магістратури, спеціальності «Дошкільна освіта», Пилипенко Ярослава.

2. Присвоєння вченого звання доцента кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Інформувала вчений секретар доцент Лапшина Ірина Миколаївна

3. Профорієнтаційна робота колективу факультету іноземних мов щодо забезпечення якісного набору вступників у 2019 році.

Інформував заступник декана з виховної роботи факультету іноземних мов, кандидат філологічних наук Петров Олександр Олександрович:

В обговоренні питання брала участь завідувач кафедри германської і слов’янської філології і зарубіжної літератури, кандидат педагогічних наук Поселецька Катерина Андріївна У поточних питаннях Вчена рада університету схвалила пропозиції структурних підрозділів університету щодо призначення голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої освіти бакалавра, магістра у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на 2018-2019 навчальний рік:

• схвалила формулювання тем дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів 1-го року навчання;

• схвалила індивідуальні програми кандидатських іспитів для аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидат наук;

• рекомендувала до друку навчальні посібники викладачів університету.

Ірина Лапшина, Ярослава Пилипенко


Переглядів: 1