ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти»

20.04.2018 р.


Кафедра дошкільної та початкової освіти активно крокує вперед, налагоджуючи міжнародні зв’язки, впроваджуючи інноваційні технології навчання, старанно дбаючи про формування професійної компетентності усіх майбутніх педагогів. Кафедра тримає марку першості серед кафедр українських педагогічних вузів.

Ще не встиг відлунати другий етап Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт (10-12 квітня 2018), як сьогодні, 19 квітня 2018 року, кафедрою була організована та проведена ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти». Партнерами конференції виступили: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Українська асоціація дослідників освіти UERA (Ukrainian Educational Research Association).

Співорганізаторами конференції стали й наші зарубіжні партнери. Це: Старопольська Школа Вища (м. Кельце, Польща); Вища Школа Лінгвістична (м.Ченстохова, Польща); Резекненська академія технологій (м. Резекне, Латвія); Барановічськийдержавний університет (м. Барановичі, Білорусь); Брестський державний університет імені О.С.Пушкіна (м.Брест, Білорусь); Західно-Фінляндський коледж, (м. Гуйттінен, Фінляндія); Малопольськафундація польсько-українсько-словацької дружби «Братерство» (Словацька Республіка).

З вітальним словом на конференції виступили завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти, канд. пед.наук,доц. Голюк О.А., проректор з науково-педагогічної роботи та освітньої інноватики, кандидат історичних наук, доц. Безуглий А.І.

На конференції були презентовані відео-доповіді польською, англійською та українською мовами закордонних партнерів (Елізабет Менчіна-Беднарек, доктор гуманітарних наук у галузі педагогіки Старопольської школи вищої; Дзервінікс Яніс, доктор педагогіки, професор, декан факультету освіти, мов і дизайну Резекненської академії технологій; Іоанна Телус, доктор філософії, декан педагогічного факультету Старопольської школи вищої, Кельце, Польща) інтерпретовані та озвучені доцентами кафедри Присяжнюк Л.А. та Родюк Н.Ю. Повні версії цих доповідей будуть розміщено на ютуб-каналі нашої кафедри, посилання на який буде розміщено трішки пізніше. З вітальним словом звернулася до учасників конференції доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, президент Української асоціації дослідників освіти, Щудло С. А. З доповіддю «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до подолання труднощів у спілкуванні з учнями» виступила к.п.н., доц. кафедри дошкільної та початкової освіти Любчак Л.В. Проінформувала про «Формування креативної компетентності майбутніх педагогів у контексті підготовки до роботи з обдарованими дітьми» к.п.н., доц. кафедри Демченко О.П.

Із заключним словом виступила декан факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв, канд.пед.наук, доц. Кіт Г.Г. Вона подякувала організаторам та побажала всім нових наукових звершень.переглядів: 1