Підписання угоди із комунальним закладом
«Мізяківсько-Хутірський ліцей Вінницького району»

03.06.2024 р.

Відбулось підписання угоди між Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського в особі першого проректора з науково-педагогічної роботи Олега Блажка та комунальним закладом "Мізяківсько-Хутірський ліцей Вінницького району" в особі директора Алли Маркевич.

Предметом угоди є:

проведення спільних наукових, освітніх та профорінтаційних заходів для учнівської молоді: виставки, майстер-класи, зустрічі, екскурсії, презентації, конкурси, змагання, які сприятимуть професійному розвитку викладачів та студентів. Це стане платформою для обміну інноваційними методиками викладання, науковими досягненнями та практичним досвідом;

організація експерементальних майданчиків спільно (за згодою) з аспірантами і науково-педагогічними працівниками;

сприяння у пошуку талановитої молоді, схильної до творчої, педагогічної, мистецької, управлінської, винахідницької діяльності та залучення її до наукової роботи; організація навчальної практики здобувачів вищої освіти.

Співпраця сприятиме не лише академічному і науковому розвитку, але й культурному обміну, що є важливим аспектом формування сучасного освітнього простору. Угода між закладами – це додаткові можливості для студентів та учнів у реалізації нових ідей, розвитку їхнього освітнього і наукового потенціалу, розширення партнерських відносин між закладами різних рівнів.