Реалізація міжнародного проекту
інституційного розвитку «RE-DIRECTION» «Еразмус+»

Тбілісі, Грузія – 19-21 березня 2024 р

Інноваційний проект RE-DIRECTION, який співфінансується ЄС і підтримується консорціумом міжнародних партнерів, провів свою стартову зустріч з 19 по 21 березня 2024 року. Ця амбітна ініціатива під егідою програми Erasmus+ має за мету революціонізацію цифрового ландшафту вищої освіти в Україні та Грузії.

Із загальним грантом у розмірі 719 984 євро проект об’єднує 13 університетів, два міністерства та одну міжнародну консалтингову компанію в спільних зусиллях, спрямованих на переформатування та розвиток вищої освіти відповідно до сучасних цифрових вимог та вимог ринку праці.

Урочисте відкриття проекту в Міжнародному університеті Грузії GIU задало підбадьорливий тон триденній програмі, насиченій спільними обговореннями, стратегічним плануванням і культурним обміном. Зустріч розпочалася з офіційного привітання, пізнавального візиту до приймаючого університету та захоплюючих заходів, спрямованих на розвиток командного духу та взаєморозуміння між різними партнерами проекту.

Перший день відзначився виступами ректора і канцлера GIU, після чого відбулася цікава презентація про досвід студентів у закладі. Координатори проекту з Міжнародного університету Karlshochschule та компанії BK Consult GmbH сприяли обговоренню огляду проекту, цілей та створення надійного плану забезпечення ризиків і якості.

Наступні дні були присвячені вивченню детальних робочих пакетів, відвідуванню Міністерства освіти Грузії та роботі з основними єтапами проекту, такими як розробка навчальних програм і заходів щодо сталого розвитку. Кожна сесія, ретельно викладена в порядку денному, мала на меті створити комплексну методологічну структуру, яка матиме вирішальне значення для успіху проекту.

Зустріч завершилася візитом до Кавказького університету та підсумковим обговоренням, що сприяло реалізації запланованих результатів проекту.

RE-DIRECTION розпочинає свій шлях із чіткою траєкторією до сприяння інклюзивним, інноваційним та сталим практикам вищої освіти.

Дізнатися більше про трансформаційний потенціал RE-DIRECTION можна на www.re-direction.org.


RE-DIRECTION Project Kick-off Meeting
Sets the Course for Advancement in Higher Education

Tbilisi, Georgia – March 19-21, 2024

The innovative project RE-DIRECTION, co-funded by the EU and backed by a consortium of international partners, launched its kick-off meeting from March 19th to 21st, 2024. This ambitious initiative, under the umbrella of the Erasmus+ programme, is poised to revolutionize the digital landscape of higher education in Ukraine and Georgia.

With a total grant of €719,984, the project unites 13 universities, two ministries, and one international consultancy in a concerted effort to reshape and align higher education with contemporary digital frameworks, sustainable practices, and the demands of the labour market.

The project's ceremonial commencement at Georgian International University GIU set an invigorating tone for a three-day agenda packed with collaborative discussions, strategic planning, and cultural exchange. The meeting began with an official welcome, an insightful visit to the host university, and engaging activities designed to foster team spirit and mutual understanding among the diverse project partners.

Day one featured in-depth introductions by prominent figures such as the Rector and Chancellor of GIU, followed by an immersive presentation on the students' experience at the institution. The Project Coordinator from Karlshochschule International University and BK Consult GmbH facilitated discussions on the project's overview, objectives, and the establishment of a robust Risk and Quality Assurance plan.

The subsequent days were dedicated to exploring detailed work packages, visiting the Ministry of Education of Georgia, and engaging with pivotal components of the project, such as curricular development and sustainability measures. Each session, meticulously outlined in the agenda, aimed to create a comprehensive methodology framework that will be crucial for the project's success.

The meeting concluded with a visit to Caucasus University and a roundup of discussions that solidified the consortium's dedication to implementing the project's envisioned outcomes.

RE-DIRECTION embarks on its journey with a clear trajectory towards fostering inclusive, innovative, and sustainable higher education practices.

Discover more about the transformative potential of RE-DIRECTION at www.re-direction.org.