У Навчально-науковому інституті педагогіки, психології, підготовки
фахівців вищої кваліфікації відбулася конференція, присвячена
першому міністрові освіти і науки України, академікові І.А. Зязюну

28.03.2017 р.


Перед студентами інституту виступили викладачі кафедри педагогіки і професійної освіти з доповідями про життя та наукові ідеї академіка І.А. Зязюна.
Академік Іван Андрійович Зязюн (1938-2014 рр.) - визнаний в Україні і всьому світі педагог-новатор, філософ, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер орденів "За заслуги" 1, 2, 3 ступеня і Золотої медалі Союзу учителів Польщі, засновник наукової школи педагогічної майстерності.

Йому належать фундаментальні розробки в галузі філософії освіти, професійної педагогіки, естетичного виховання молоді. І. А. Зязюн є автором більше 350 наукових праць, серед яких підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, монографії з проблем педагогічної майстерності, неперервної професійної освіти, етики та естетики, теорії української та зарубіжної культури, зокрема: «Основы педагогического мастерства» (1987, 1989); «Педагогічна майстерність» (1997); «Краса педагогічної дії» (1998); «Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи» (2000); «Педагогіка добра» (2000).

І.А. Зязюн був Міністром освіти і науки України (1990-1991 рр.). У 1998-2000 рр. посідав пост президента Міжнародної Макаренківської асоціації.

Найбільшої слави І. А. Зязюн набув, працюючи в 1975-1990 рр. ректором Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. Як засновник Концепції педагогічної майстерності все своє творче життя присвятив педагогіці і вихованню. Впродовж багатьох років академік І.А. Зязюн очолював Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського впродовж 25 років проводиться міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». Незмінним учасником 12 конференцій був академік Зязюн І.А. (див. фото).переглядів: 1