Засідання вченої ради

28.09.2016 р.


На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 28 вересня 2016р. розглядали такі питання:

 1. Затвердження навчальних програм дисциплін вищої школи
 2. Про відзначення викладачів та співробітників університету до Дня працівників освіти
 3. Про схвалення Положень щодо структурних підрозділів університету:
  • Положення про факультет фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
  • Положення про факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету
  • Положення про факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
  • Положення про факультет історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
  • Положення про науково-навчальну лабораторію з історії та етнології Східного Поділля
  • Положення про електронний кафедральний репозитарій академічних текстів студентів та аспірантів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
  • Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 4. Про створення Наукової лабораторії проблем інформаційно-правового забезпечення освітньої діяльності у складі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України.
 5. Схвалення Положення про Наукову лабораторію проблем інформаційно-правового забезпечення освітньої діяльності
 6. Про ліквідацію відокремленого структурного підрозділу „Санаторій-профілакторій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського”
 7. Про підтримку кандидатур для обрання на посади Національної Академії педагогічних наук України
 8. Поточні питання

За експертизою навчально-методичних комісій факультетів Вчена рада Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського ухвалила:

Схвалити й пропонувати ректорові навчального закладу для затве рдження навчальні програми дисциплін вищої школи:

 • Практичний курс польської мови / Розр. – Рябошапка О.В.;
 • Сучасна українська літературна мова / Розр. – Гороф’янюк І.В.;
 • Односкладне речення в сучасній українській літературній мові (спецкурс з української мови) / Розр. – Коваль Л.М.;
 • Лінгвістичні технології аналізу тексту / Розр. – Павликівська Н.М.;
 • Когнітивна лінгвістика / Розр. – Павлушенко О.А.;
 • Методи діагностики адаптивних можливостей організму спортсменів різної спеціалізації / Розр. – Фурман Ю.М.;
 • Медико-біологічні основи відновлення працездатності спортсменів / Розр. – Фурман Ю.М.;
 • Фармакологічні засоби у спорті / Розр. – Фурман Ю.М.;
 • Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті / Розр. – Костюкевич В.М.;
 • Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів / Розр. – Хуртенко О.В.;
 • Спорт для всіх / Розр. – Драчук А.І.;
 • Теорія і методологія літературознавчих досліджень / Розр. – Віннічук А.П.;
 • Актуальні проблеми сучасного літературознавства / Розр. – Поляруш Н.С.;
 • Теорія літератури (ОКР спеціаліста) / Розр. – Віннічук А.П.;
 • Теорія літератури (ОКР магістра) / Розр. – Віннічук А.П.;
 • Тенденції розвитку української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст. / Розр. – Ткаченко В.І.;
 • Лінгвістична герменевтика. Літературна герменевтика / Розр. – Крупка В.П.;
 • Розвиток української історичної прози / Розр. – Віннічук А.П.;
 • Вступ до географії / Розр. – Канська В.В.;
 • Методика викладання географії у старшій профільній школі / Розр. – Бірюкова Н.В.;
 • Радіоелектроніка і електронні системи / Розр. – Кравчук Н.С.;
 • Фізичні основи обчислювальної техніки / Розр. – Кравчук Н.С., Мозговий О.В.;
 • Історія реклами та PR / Розр. – Каленич В.М.;
 • Іміджологія / Розр. – Гальчак С.Д.;
 • Професійна підготовка / Розр. – Чорнодон М.І.;
 • Брендинг та бренд-менеджмент / Розр. – Чорнодон М.І.;
 • Теорія і практика маркетингу (ПП.7, ПП.8) / Розр. – Буга Н.Ю.;
 • Теоретичні основи реклами / Розр. – Лешко У.О.;
 • Основи видавничої справи та редагування / Розр. – Лешко У.О.;
 • Теорія і практика зв’язків із громадськістю / Розр. – Сімашова А.І.;
 • Організація і проведення ПР-кампаній / Розр. – Сімашова А.І.;
 • Теорія і методика журналістської творчості / Розр. – Гандзюк В.О.;
 • Управління природоохоронною діяльністю / Розр. – Яцентюк Ю.В.;
 • Геоекологія / Розр. – Яцентюк Ю.В.;
 • Методика і практика екологічної освіти / Розр. – Чиж О.П.;
 • Географія Поділля і туризм / Розр. – Яцентюк Ю.В.;
 • Актуальні проблеми вивчення української пропріальної лексики / Розр. – Павликівська Н.М.;
 • Основи комп’ютерної лінгвістики / Розр. – Кухар Н.І.;
 • Основи семантичного синтаксису / Розр. – Коваль Л.М.;
 • Культура фахової мови / Розр. – Богатько В.В.;
 • Типологія помилок / Розр. – Богатько В.В.;
 • Синтагматика українських повнозначних словоназв у проекції на шкільний курс української мови / Розр. – Іваницька Н.Л.;
 • Методика навчання української літератури у вищій школі / Розр. – Куцевол О.М.;
 • Основи теорії мовної комунікації / Розр. – Лебедь Ю.Б.;
 • Практична стилістика / Розр. – Лебедь Ю.Б.;
 • Основи красномовства / Розр. – Лебедь Ю.Б.;
 • Математика (ОКР бакалавра) – Розр. – Захарченко Н.В.;
 • Методи обчислень / Розр. – Тютюн Л.А., Соя О.М.;
 • Векторний і тензорний аналіз / Розр. – Захарченко Н.В.;
 • Математичний аналіз / Розр. – Ковтонюк М.М., Вотякова Л.А.;
 • Аналітична геометрія / Розр. – Тютюн Л.А.;
 • Неевклідові геометрії / Розр. – Тютюн Л.А.;
 • Дискретна математика / Розр. – Захарченко Н.В.;
 • Математичний аналіз / Розр. – Захарченко Н.В.;
 • Чисельні методи / Розр. – Тютюн Л.А., Соя О.М.;
 • Інформатика / Розр. – Бак С.М.;
 • Методика навчання хімії (спеціаліст) / Розр. – Блажко О.А.;
 • Методика навчання хімії (магістр) / Розр. – Блажко О.А.;
 • Техніка хімічного експерименту / Розр. – Блажко А.В.;
 • Неорганічна хімія / Розр. – Блажко А.В.;
 • Фармацевтична хімія / Розр. – Худоярова О.С.;
 • Харчова хімія / Розр. – Блажко А.В.;
 • Лінійна алгебра і аналітична геометрія / Розр. – Тютюн Л.А.;
 • Фізіологія рослин / Розр. – Поливаний С.В.;
 • Ботаніка / Розр. – Кур’ята В.Г., Голунова Л.А.;
 • Ботаніка / Розр. – Попроцька І.В.;
 • Методика навчання біології / Розр. – Левчук Н.В.;
 • Лінійна алгебра і аналітична геометрія / Розр. – Захарченко Н.В.;
 • Політична географія / Розр. – Страшевська Л.В.;
 • Морфологія людини / Розр. – Долгов О.М.;
 • Цитологія / Розр. – Ткачук О.О.;
 • Основи сучасної фізики і техніки / Розр. – Білюк А.І.;
 • Методологічні підходи до навчання фізики / Розр. – Заболотний В.Ф.;
 • Методика навчання фізики у профільній школі / Розр. – Заболотний В.Ф.;
 • Теорія і методика розв’язування фізичних задач / Розр. – Заболотний В.Ф.;
 • Проблеми сучасної фундаментальної науки / Розр. – Заболотний В.Ф.;
 • Методика застосування електронних освітніх ресурсів у навчанні фізики і астрономії / Розр. – Мисліцька Н.А.;
 • Історичний розвиток життя на Землі / Розр. – Рогач В.В.;
 • Орнгітологія / Розр. – Матвійчук О.А.;
 • Зоологія / Розр. – Матвійчук О.А.;
 • Сучасні методи дослідження в біології / Розр. – Кур’ята В.Г.;
 • Фізіологічно активні речовини і регулятори росту рослин (спеціалісти) / Розр. – Ткачук О.О.;
 • Вибрані глави екології (спеціаліст) / Розр. – Кур’ята В.Г., Попроцька І.В.;
 • Методи польових досліджень екології тварин / Розр. – Матвійчук О.А.;
 • Біохімія рослин / Розр. – Ткачук О.О.;
 • Мінеральне живлення / Розр. – Шевчук О.А., Голунова Л.А.;
 • Фізіологічно активні речовини і регулятори росту рослин (магістри) / Розр. – Ткачук О.О.;
 • Стійкість рослин / Розр. – Попроцька І.В.;
 • Вибрані глави екології (магістр) / Розр. – Кур’ята В.Г., Попроцька І.В.;
 • Методи досліджень у фізіології рослин / Розр. – Кур’ята В.Г.;
 • Інноваційні технології навчання (магістр) / Розр. – Левчук Н.В., Баюрко Н.В.;
 • Організація баз даних / Розр. – Яровенко А.Г.;
 • Об’єктно-зорієнтоване та візуальне програмування / Розр. – Яровенко А.Г.;
 • Спеціальна інформатика / Розр. – Яровенко А.Г.;
 • Інформатика / Розр. – Яровенко А.Г.;
 • Процедурно-зорієнтоване програмування / Розр. – Яровенко А.Г.;
 • Основи програмної інженерії / Розр. – Яровенко А.Г.;
 • Інноваційні технології навчання (спеціаліст) / Розр. – Левчук Н.В., Баюрко Н.В.;
 • Методика навчання біології (спеціаліст) / Розр. – Левчук Н.В., Баюрко Н.В.;
 • Методика навчання біології (магістр) / Розр. – Левчук Н.В., Баюрко Н.В.;
 • Методика викладання біології у старшій профільній школі (магістр) / Розр. – Левчук Н.В., Баюрко Н.В.;
 • Теорія захисту даних в інформаційних системах / Розр. – Люльчак С.Ю., Кізім С.С.;
 • Педагогічні технології в освітньому процесі / Розр. – Кадемія М.Ю., Кізім С.С.;
 • Інформатика / Розр. – Шахіна І.Ю.;
 • Інформаційно-комунікаційні технодогії в навчальному процесі / Розр. – Кадемія М.Ю., Шахіна І.Ю., Кобися В.М., Кобися А.П.;
 • Валеологія і основи медичних знань / Розр. – Нестерова С.Ю.;
 • Масаж загальний і самомасаж / Розр. – Корольчук А.П.;
 • Вікова анатомія та фізіологія / Розр. – Бекас О.О.;
 • Лікувально-оздоровче харчування / Розр. – Бекас О.О.;
 • Фізіологічні механізми перебудови організму людини в процесі спортивних тренувань різного спрямування / Розр. – Фурман Ю.М.;
 • Загальна патологія і екстремальна фізична реабілітація / Розр. – Онищук В.Є.

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань канд. пед. наук Ленів З.П. поінформувала членів Вченої ради про пропозиції структурних підрозділів навчального закладу щодо відзначення викладачів та співробітників університету до Дня працівників освіти.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

За поданням інституту, факультетів з нагоди відзначення Дня працівника освіти:

I. За вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів нагородити грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського таких працівників:

1. Романюка Івана Мироновича, доктора історичних наук, професора кафедри історії та культури України;

2. Галайдюка Миколу Ананійовича, кандидата наук з фізичного виховання та спорту, завідувача кафедри фізичного виховання, доцента;

3. Антонюка Миколу Степановича, кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології та соціальної роботи;

4. Вотякову Лесю Андріївну кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри математики та інформатики;

5. Гандзюка Віталія Олександровича, кандидата наук із соціальних комунікацій, завідувача кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю, доцента;

6. Пахальчук Наталю Олександрівну, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної та початкової освіти;

7. Хаєцького Григорія Сельвестровича, кандидата географічних наук, доцента кафедри географії;

8. Баліцьку Ольгу Сергіївну, асистента кафедри англійської філології.

ІI. За значні успіхи у навчанні та вихованні студентської молоді оголосити подяку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського таким працівникам:

1. Костюкевичу Віктору Митрофановичу, доктору наук з фізичного виховання та спорту, завідувачу кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту, професору;

2. Коломієць Лесі Ігорівні, кандидату педагогічних наук, заступнику директора з навчальної роботи навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, старшому викладачу кафедри психології та соціальної роботи;

3. Васильєвій Світлані Олексіївні, кандидату медичних наук, доценту кафедри біології;

4. Жмуд Наталці Вікторівні, кандидату історичних наук, доценту кафедри історії та культури України;

5. Зарічній Олені Василівні, кандидату педагогічних наук, старшому викладачу кафедри методики навчання іноземних мов;

6. Думенко Вікторії Петрівні, кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії;

7. Сізовій Нінель Степанівні, викладачу кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти;

8. Мелобенській Світлані Віталіївні, асистенту кафедри художніх дисциплін, дошкільної та початкової освіти;

9. Петрович Ользі Борисівні, кандидату педагогічних наук, асистенту кафедри методики філологічних дисциплін та стилістики української мови.

За інформацією керівників структурних підрозділів: Яковліва В.Л., канд пед. наук, доцента, декана факультету фізичного виховання і спорту; Кухар Н.І., канд. філолог. наук, доцента, заст.декана факультету філології й журналістики; Кіт Г.Г., канд. пед. наук, доцента, декана факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв; Ніколіної І.І., канд. істор. наук, доцента, заст. декана факультету історії, етнології і права; Коляструк О.А., доктора істор. наук, професора, зав. кафедри історії та культури України; Коломієць А.М., доктора пед. наук, професора, проректора з наукової роботи університету -

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

Схвалити й пропонувати ректорові навчального закладу для затвердження :

 • Положення про факультет фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • Положення про факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету;
 • Положення про факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайл Коцюбинського;
 • Положення про факультет історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • Положення про науково-навчальну лабораторію з історії та етнології Східного Поділля;
 • Положення про електронний кафедральний репозитарій академічних текстів студентів та аспірантів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Вчена рада університету розглянула питання про створення Наукової лабораторії проблем інформаційно-правового забезпечення освітньої діяльності у складі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України. Інформує канд. наук з державного управління, доцент, зав. кафедри правових наук та філософії Яременко О.І.

УХВАЛИЛИ:

1. Створити з 01 жовтня 2016р. у складі факультету історії, етнології і права Наукову лабораторію проблем інформаційно-правового забезпечення освітньої діяльності спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України.

2. Схвалитий пропонувати ректорові навчального закладу для затвердження Положення про Наукову лабораторію проблем інформаційно-правового забезпечення освітньої діяльності.

Юридичний відділ та профспілковий комітет університету ініціювали розгляд питання про ліквідацію відокремленого структурного підрозділу „Санаторій-профілакторій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського”.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

1. Розпочати процедуру ліквідації відокремленого структурного підрозділу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського санаторію-профілакторію „Педагог”.

2. Повідомити виконавчу дирекцію Вінницького обласного відділення ФСС з ТВП про зміни в організації діяльності санаторію-профілакторію „Педагог”, а саме про ліквідацію, не пізніше, ніж за місяць до проведення ліквідації.

3. Після проведення необхідних дій видати наказ про ліквідацію санаторію-профілакторію „Педагог”.

4. Повідомити державному реєстратору за місцезнаходженням Педуніверситету про закриття відокремленого структурного підрозділу для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

5. Зняти санаторій-профілакторій з обліку в органах державної податкової служби, органах Пенсійного фонду України, а також у фондах соціального страхування.

6. Внести зміни до Статуту Педуніверситету, а саме абзац 2 п.11.5. викласти в наступній редакції:

„У складі Педуніверситету є музей, видавничий центр, заклади культурного, соціально-побутового та спортивного призначення, редакції університетських газет та журналів, редколегії збірників наукових праць”.

Педагогічні колективи структурних підрозділів університету ініціювали розгляд питання про підтримку кандидатур для обрання на посади Національної Академії педагогічних наук України. Інформували: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор науково-навчального інституту педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації Гуревич Р. С.; доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Коломієць А.М.; доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри фізики та методики навчання фізики, астрономії Заболотний В.Ф.; кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри хімії та методики навчання хімії Блажко О.А.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

1. Враховуючи науковий доробок доктора педагогічних наук, професора ДУБАСЕНЮК Олександри Антонівни, підтримати її кандидатуру для обрання членом-кореспондентом НАПН України по відділенню професійної освіти і освіти дорослих.

2. Враховуючи науковий доробок доктора педагогічних наук, професора ШОРОБУРИ Інни Михайлівни, підтримати її кандидатуру для обрання членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України по відділенню загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України.

3. Враховуючи науковий доробок доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України РАДКЕВИЧ Валентини Олександрівни, підтримати її кандидатуру для обрання дійсним членом (академіком) НАПН України по Відділенню професійної освіти і освіти дорослих.

4. Враховуючи науковий доробок доктора педагогічних наук, професора Козяра Михайла Миколайовича, підтримати його кандидатуру для обрання членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України по відділенню професійної освіти і освіти дорослих.

5. Враховуючи науковий доробок доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ШЕРЕМЕТ Марії Купріянівни, підтримати її кандидатуру для обрання членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України по відділенню фізіології, психології і дефектології.

6. Враховуючи науковий доробок члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора МАРТИНЮКА Михайла Тадейовича, підтримати його кандидатуру для обрання дійсним членом (академіком) НАПН України по відділенню загальної середньої освіти.

7. Враховуючи науковий доробок члена-кореспондента НАПН України Ольги Григорівни Ярошенко, підтримати висунення її кандидатури для обрання дійсним членом (академіком) НАПН України по відділенню загальної середньої освіти.

8. Враховуючи науковий доробок доктора педагогічних наук, професора ГРИНЬОВОЇ Марини Вікторівни, підтримати її кандидатуру для обрання членом-кореспондентом НАПН України по відділенню вищої освіти.

9. Враховуючи науковий доробок доктора педагогічних наук, професора,

проректора з наукової роботи Київського національного лінгвістичного університету МАТВІЄНКО Ольги Василівни, підтримати її кандидатуру для обрання членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України по відділенню професійної освіти і освіти дорослих.

10. Враховуючи науковий доробок доктора педагогічних наук, професора, директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ЛУК’ЯНОВОЇ Лариси Борисівни, підтримати її кандидатуру для обрання членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України по відділенню професійної освіти і освіти дорослих.

В поточних питаннях члени Вченої ради університету обговорили внесення змін до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності „Психологія”; рекомендацію до друку навчальних посібників викладачів навчального закладу.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

1. До навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 053 „Психологія” внести такі зміни:

змінити назву дисципліни „Філософія науки”, яка входить до теоретичної підготовки 1.1.1. обов’язкових навчальних дисциплін 1.1.1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки, на „Філософію та епістемологію”.

2. За експертизою науково-методичної ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №2 від 26.09.2016р.) рекомендувати до друку навчальний посібник ВОЗНЮК Т.В. „Основи теорії та методики спортивного тренування”.


Голова Вченої ради доц. Лазаренко Н.І.

Вчений секретар доц. Лапшина І.М.


переглядів: 1