Засідання вченої ради

15.09.2016 р.


На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 15 вересня 2016р. розглядали такі питання:

 1. Затвердження обсягу навчального навантаження на кафедрах педуніверситету
 2. Про зміни у структурі факультету історії, етнології і права
 3. Про присвоєння факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха
 4. Про виділення студентському самоврядуванню коштів, отриманих Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського від освітньої діяльності у 2016-2017 навчальному році
 5. Про підтримку кандидатури СПІРІНА Олега Михайловича для обрання членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України
 6. Про створення структурного підрозділу „Їдальня Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського” та схвалення Положення про їдальню Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 7. Поточні справи

Начальник навчально-методичного відділу Гонтар Т.Ф. поінформувала членів Вченої ради університету про обсяг навчального навантаження на кафедрах навчального закладу у 2016-2017 навчальному році.

Після обговорення питання Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

На виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України та з метою ефективної організації освітнього процесу, раціонального використання робочого часу професорсько-викладацьким складом кафедр університету:

1.1. Затвердити обсяг навчального навантаження кафедр Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 2016-2017 навчальний рік.

1.2. Покласти персональну відповідальність на завідувачів кафедр за кадрове забезпечення кафедр, планування та якісне виконання навчального навантаження викладачами.

1.3. Директору інституту і деканам факультетів забезпечити контроль за виконанням наказу Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002р. №450 „Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”.

2.1. Затвердити обсяг навчального навантаження концертмейстерів відповідних кафедр Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на 2016-2017 навчальний рік.

2.2. Покласти персональну відповідальність на завідувачів кафедр за планування та якісне виконання навчального навантаження концертмейстерами.

2.3. Декану факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв забезпечити контроль за виконанням наказу Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002р. №450 „Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”.


Декан факультету історії, етнології і права канд. істор. наук, проф. ВДПУ Зінько Ю.А. озвучив пропозиції щодо змін у структурі факультету історії, етнології і права.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

З метою ефективної організації освітнього процесу на факультеті історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з 23 вересня 2016р.:

1. Ліквідувати кафедру філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології й передати навчальне навантаження в обсязі 2991 год. (4 ставки) на кафедру правознавства, а в обсязі 2787 год. (3,7 ставки) – на кафедру історії та культури України зі збереженням умов контракту викладачів, які забезпечують виконання вищевказаного навантаження.

2. Перейменувати кафедру правознавства у кафедру правових наук та філософії.


Декан факультету філології й журналістики доктор філолог. наук, проф. Завальнюк І.Я. звернулася до членів Вченої ради навчального закладу із проханням викладачів і студентів про присвоєння факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

Відповідно до клопотання вченої ради інституту філології й журналістики (протокол №1 від 31 серпня 2016р.) присвоїти факультету філології й журналістики, що створений з 1 вересня 2016р., ім’я Михайла Стельмаха.


Голова Ради студентського самоврядування університету, студентка ІІІ курсу природничо-географічного факультету Дякова М.А. ініціювала розгляд питання про виділення студентському самоврядуванню коштів, отриманих Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського від освітньої діяльності у 2016-2017 навчальному році.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

Виділити студентському самоврядуванню кошти, у розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського від освітньої діяльності у 2016-2017 навчальному році.

Педагогічний колектив Навчально-наукового інституту педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації звернувся із проханням про підтримку кандидатури СПІРІНА Олега Михайловича для обрання членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України.

В обговоренні питання брала участь доктор педагогічних наук, проф. Коломієць А.М., яка підкреслила плідність науково-педагогічної діяльності кандидата, його тісні зв’язки із науковцями Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, запропонувала підтримати кандидатуру О.М.Спіріна для обрання членом-кореспондентом НАПН України.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

Підтримати кандидатуру доктора педагогічних наук, професора СПІРІНА Олега Михайловича для обрання членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України.


Голова Вченої ради канд. пед. наук, доц. Лазаренко Н.І. ініціювала розгляд питання про створення структурного підрозділу „Їдальня Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського”. В обговоренні питання брали участь голова профкому університету Баюрко М.В., голова студентського самоврядування університету, студентка ІІІ-го курсу природничо-географічного факультету Дякова М.А., які висловили думку викладацького і студентського колективів про необхідність створення в педуніверситеті власної їдальні, де були б якісні страви і помірні ціни для збереження здоров’я працівників і студентської молоді.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

  Створити з 20 вересня 2016р. у складі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського структурний підрозділ „Їдальня Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського”.

  Положення про їдальню Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського схвалити й пропонувати ректорові навчального закладу для затвердження.


В поточних питаннях члени Вченої ради університету обгорювали доцільність перейменування навчального відділу на відділ виховної роботи; результати експертизи анотованих звітів за закінченими та перехідними у 2015 році науково-дослідними роботами; внесення змін до тематики спецкурсів з української мови на 2016-2017 навчальний рік.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

1. У зв’язку з виробничою необхідністю перейменувати навчальний відділ на відділ виховної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, підпорядкувавши його проректору з науково-педагогічної та соціальної роботи Ленів З.П.

2. Інформацію наукового відділу про результати експертизи анотованих звітів за закінченими та перехідними у 2015 році науково-дослідними роботами взяти до відома.

3. Внести зміни до тематики спецкурсів з української мови на 2016-2017 н.р. для студентів факультету філології й журналістики ОКР спеціаліста денної форми навчання, затвердженої на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2016 р. (протокол № 19).

Голова Вченої ради доц. Лазаренко Н.І.

Вчений секретар доц. Лапшина І.М.


переглядів: 1