Засідання вченої ради

07.12.2016 р.


7 грудня 2016 року відбулося позапланове засідання Вченої ради університету, на якому розглядалися кадрові питання про рекомендацію до обрання на вакантні посади директора бібліотеки, директора інституту, декана факультету, завідувача кафедри і професора кафедри педуніверситету.

Розпочалося засідання з віншування колег, зокрема завідувача навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Тетяни Пірус, котру прийняли до лав національної спілки краєзнавців України; вручили диплом кандидата наук Степану Поливаному, який захистив дисертацію за спеціальністю фізіологія рослин і здобув ступінь кандидата біологічних наук.

Почесною грамотою нагородили ювілярку, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри музикознавства та інструментальної підготовки Наталію Мозгальову. А також із нагоди дня народження привітали Григорія Денисика, котрий став членом акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.

На засідання Вченої ради університету було подано документи Білоус В.С., Гуревича Р.С., Кіт Г.Г., Подолянчука С.В., Коношевського О.Л., Яковліва В.Л., Дуба І.М., Акімової О.В., Блажка О.А., Заболотного В.Ф., Бровчак Л.С., Коваль Л.М., Мельничука О.А., Фурмана Ю.М., Коляструк О.А., Ковтонюк М.М., Павликівської Н.М., Романюка І.М. щодо участі у конкурсі на заміщення вакантних посад директора бібіліотеки Педуніверситету, директора інституту, декана факультету, завідувача кафедри, професора кафедри: заяви, списки друкованих праць, копії дипломів / атестатів наукового ступеня, звіти про виконану роботу, витяги з протоколів засідань кадрової комісії університету, відповідних кафедр, вчених рад, зборів трудових колективів про обговорення кандидатур, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад.

В обговоренні процедури голосування виступили проф. ВДПУ Зінько Ю.А., доц. Лазаренко Н.І., доц. Гусєв С.О., голова профкому Баюрко М.В., доц. Лапшина І.М.

Для проведення процедури таємного голосування обрали лічильну комісію у складі: доц. Яцишина О.М., Лісніченко А.П., ас. Вешелені О.М., Баюрка М.В., студентки Круш Т.А.
За результатами обговорення кандидатур та проведеного таємного голосування Вчена рада університету ухвалила:

1. Обрати на вакантну посаду й рекомендувати ректору педуніверситету укласти трудові відносини на умовах контракту з такими науково-педагогічними працівниками, які брали участь у конкурсі:

 • директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету – БІЛОУС Валентиною Степанівною;
 • директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації – доктором педагогічних наук, професором, дійсним членом АПН України ГУРЕВИЧЕМ Романом Семеновичем;
 • декан факультету математики, фізики і технологій – кандидатом фізико-математичних наук, доцентом ПОДОЛЯНЧУКОМ Станіславом Вікторовичем;
 • декан факультету фізичного виховання і спорту – кандидатом педагогічних наук, доцентом ЯКОВЛІВИМ Володимиром Леонтійовичем;
 • декан факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв – кандидатом педагогічних наук, доцентом КІТ Галиною Григорівною;
 • завідувач кафедри педагогіки і професійної освіти – доктором педагогічних наук, професором АКІМОВОЮ Ольгою Вікторівною;
 • завідувач кафедри хімії та методики навчання хімії – кандидатом педагогічних наук, доцентом БЛАЖКОМ Олегом Анатолійовичем;
 • завідувач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії – доктором педагогічних наук, професором ЗАБОЛОТНИМ Володимиром Федоровичем;
 • завідувач кафедри художніх дисциплін дошкільної та початкової освіти – кандидатом педагогічних наук БРОВЧАК Людмилою Сидорівною;
 • завідувач кафедри української мови – доктором філологічних наук, доцентом КОВАЛЬ Людмилою Михайлівною;
 • завідувач кафедри всесвітньої історії – доктором історичних наук, професором МЕЛЬНИЧУКОМ Олегом Анатолійовичем;
 • завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації – доктором біологічних наук, професором ФУРМАНОМ Юрієм Миколайовичем;
 • завідувач кафедри історії та культури України – доктором історичних наук, професором КОЛЯСТРУК Ольгою Анатоліївною;
 • завідувач кафедри математики та інформатики – доктором педагогічних наук, професором КОВТОНЮК Мар’яною Михайлівною;
 • професор кафедри української мови – доктором філологічних наук, професором ПАВЛИКІВСЬКОЮ Наталією Михайлівною;
 • професор кафедри історії та культури України – доктором історичних наук, професором РОМАНЮКОМ Іваном Мироновичем.

2. Не обрати на вакантну посаду й не рекомендувати ректору педуніверситету укласти трудові відносини на умовах контракту з такими науково-педагогічними працівниками, які брали участь у конкурсі:

 • декан факультету математики, фізики і технологій – кандидатом педагогічних наук, доцентом КОНОШЕВСЬКИМ Олегом Леонідовичем;
 • декан факультету фізичного виховання і спорту – кандидатом наук з фізичного виховання і спорту, доцентом ДУБОМ Ігорем Михайловичем.

На засіданні Вченої ради 7.12.2016 року

Маємо обирати на вакантні посади наших колег.

Розпочали з віншування колег. Є нова перемога, нашу колегу Тетяну Петрівну Пірус, обрано до національної спілки краєзнавців України.

Завдяки зусиллям т.п. вона ступила до професійної спілки, почесний краєзнавець України. Отримала документи і значок.

Вручили диплом кандидата наук Поливаному Степану Володимировичу захист дисертації за спеціальністю фізіологія рослин, здобуття ступеня кандидата біологічних наук.

Щиро вдячний науковій спільноті за допомогу та сприянню в написанні цієї дисертації. Вдячний керівництву університету і своєму науковому керівникові Куряті Володимиру Григоровичу за сприяння .

Є ювілярка нагородили почесною грамотою доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри музикознавства та інструментальної підготовки Мозгальову Наталію Георгіївну.

З нагоди дня народження привітали Денисика Григорія Івановича, який став членом акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.переглядів: 1