Засідання вченої ради

15.11.2023 р.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського під головуванням ректора професора Наталії Лазаренко відбулося засідання Вченої ради.

Вчена рада прийняла рішення про визначення кандидатур для присвоєння вчених звань професора та доцентів (ознайомила присутніх з досягненнями викладачів вчений секретар ради, кандидат педагогічних наук, професор Ірина Лапшина).

Серед основних питань Вченою радою обговорено підсумки прийому до ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського здобувачів вищої освіти у 2023 році та завдання щодо забезпечення якісного набору вступників у 2024 році (проінформували відповідальний секретар Приймальної комісії доцент Віктор Рогач та завідувачка відділу аспірантури і докторантури доцент Анна Долинна).

Відповідно до порядку денного Вчена рада розглянула питання:

  • Про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів першого року навчання;
  • Про затвердження теми докторської дисертації;
  • Про підтримку кандидатури для призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених;
  • Про перейменування кафедр факультету іноземних мов;
  • Про утворення разових спеціалізованих учених рад для захисту дисертацій.