Теоретико-методичний семінар

10.02.2023 р.

На кафедрі педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами постійно діє науково-методичний семінар, на якому щомісячно розглядають актуальні проблеми теорії і практики педагогічної науки.

Також викладачі кафедри активно долучаються до заходів, які проводить Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (наприклад, приймали участь у вебінарі зі співробітниками відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України «Науковці – освітянам: науково-методичне забезпечення професіоналізації андрагогів», у проведенні круглого столу «Українська Конституція – творення Державності», у щорічних Всеукраїнських педагогічних читаннях, присвячених пам’яті академіка С. У. Гончаренка). Викладачі кафедри – активні учасники засідань об’єднання інституцій-партнерів «Педагогічна синергія».

Активно долучаємося до заходів, які проводять освітяни міста і області (наприклад, виступили спікерами і учасниками Магістральних педагогічних (не) конференцій #EdCamp Vinnytsia-2023 «Освітній страйк. Виклики та точки зростання», який відбувся на базі #Вінницькийліцей у 2023 році)

План проведення теоретико-методичного семінару на 2023-2024 навчальний рік

  1. Освітні тренди 2023 – доц. Волошина О.В. (вересень)
  2. Інноваційні методи і технології навчання дуальної освіти - доц. Опушко Н.Р. (жовтень)
  3. Особистісно-орієнтовані технології навчання при викладанні дисципліни «Педагогіка українського народознавства» - ст. викл. Московчук О.С. (листопад)
  4. Педагогічні інструменти надихаючого педагога – доц. Нагорняк С.В.(грудень)
  5. Методи та прийоми розвитку критичного мислення у процесі викладання дисциплін педагогічного циклу. – доц. Волошина О.В. (лютий)
  6. Новітні підходи до методики виховної роботи з молоддю – проф. Столяренко О.В. (березень)
  7. Інтегрування теоретичної та практичної складових підготовки педагогів шляхом їх залучення до аналізу професійно-педагогічних відеофрагментів – проф. Каплінський В.В. (квітень)
  8. Академічна доброчесність - запорука якості вищої освіти – доц. Губіна С.І. (травень)