День академічної доброчесності у ВДПУ

23.10.2023 р.

Поняття доброчесності глибоко укорінене в українську педагогіку. Григорій Сковорода ще у XVIII ст. увів у нашу культурну традицію термін «добронравія» для позначення цієї етичної категорії. Питання академічної доброчесності – одне із найбільш актуальних зараз в українській освіті. Саме за якість освіти борються як центральні органи влади, так і самі ЗВО разом із громадськістю.

У 2020 р. Україна вперше долучилася до відзначення Міжнародного дня академічної доброчесності. У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського вже стало доброю традицією щорічне проведення Днів академічної доброчесності. Центр внутрішньої системи забезпечення якості освіти ВДПУ ініціював проведення загальноуніверситетських онлайн-заходів, які допоможуть нагадати академічній спільноті про важливість сумлінного та чесного навчання, привернути увагу до проблеми та зростити зерно академічної чесності серед студентства.

23 жовтня 2023 року проведено низку цікавих онлайн-заходів, до яких долучилися здобувачі вищої освіти СВО бакалавра, магістра, здобувачі PhD-програм, науково-педагогічні та педагогічні працівники, співробітники ВДПУ.

Відкриття онлайн-заходів розпочала вітальним словом доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Лазаренко Наталія Іванівна, яка наголосила, що чесність, честь – це вимір кожної людини, який виявляється у словах, у вчинках і, безумовно, в навчанні; лише справжнє доброчесне навчання з отриманням знань, умінь і навичок є мірилом якісної освіти, а ми маємо виховувати у всіх прийдешніх поколіннях бажання бути чесними, правдивими перед собою і перед іншими.

Розкриваючи тему «Академічна доброчесність як запорука якості вищої освіти», Гусєв Сергій Олексійович (кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, перший проректор з науково-педагогічної роботи) звернувся до нормативної бази даного поняття, до новаторських запроваджень у реформуванні системи вищої освіти, потрактувавши поняття академічної доброчесності та академічної відповідальності.

Кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Коломієць Алла Миколаївна підкреслила актуальність теми, яка пов’язана з тим, що Україна вибрала курс на Європейські стандарти, на кращі зразки світової культури, тому наукова спільнота має сповідувати і культуру академічну, основною складовою якої є академічна доброчесність. Алла Миколаївна особливо звернула увагу учасників заходу на доброчесне використання можливостей штучного інтелекту у написанні наукових текстів.

Продовженням обговорення актуальних питань стало висвітлення кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, керівником Центру внутрішньої системи забезпечення якості освіти Губіною Світланою Іванівною відповідних пунктів Положення університету про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, наслідків тривалих та системних порушень академічної доброчесності, спрямованості заходів трьох рівнів для різних учасників освітнього процесу з акцентом на необхідності розвитку інформаційної грамотності та навичок академічного письма.

Семінар на тему «Академічна доброчесність: правові засади та практика забезпечення» провела доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри публічно-правових дисциплін Мельничук Ольга Федорівна, яка ознайомила присутніх з нормативно-правовим забезпеченням академічної доброчесності, законодавчими визначеннями поняття «академічна доброчесність», навела випадки із судової практики в сфері порушень академічної доброчесності та запропонувала для аналізу учасникам заходу актуальні практичні кейси з різними видами порушення академічної доброчесності.

Звернулась до питань болючих тем сучасності, доброчесності під час війни кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, завідувач кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін Кронівець Тетяна Миколаївна, презентуючи тему «Академічна доброчесність та антикорупційна освіта: принципи заснування та відповідальність за порушення». Розкриваючи важливі аспекти антикорупційної освіти, ознаки її замовчування та впровадження, Тетяна Миколаївна пояснила діючі в університеті процедури оскарження результатів навчання, особливості проведення регулярних анонімних опитувань учасників освітнього процесу.

Директор бібліотеки Білоус Валентина Степанівна запропонувала учасникам заходу практикум «Електронні наукові та освітні ресурси, сервіси: доступ та відповідальне використання», у якому розкрила можливості нашої бібліотеки у сприянні чесній науковій роботі, написанню оригінальних текстів з представлення результатів наукових досліджень; представила дистанційні методичні курси для здобувачів освіти, віртуальні виставки, інтрнет-каталог, інтернет-навігатор, інноваційні стратегії бібліотеки, інституційний репозитарій, онлайн-ресурси для перевірки текстів на наявність запозичень; висвітлюючи наукометричну діяльність бібліотеки, зазначила основні позиції інформаційної культури користувача та основні показники результативності наукових досліджень.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, начальник інформаційно-обчислювального центру Уманець Володимир Олександрович провів семінар «Програмні сервіси з перевірки наукових робіт на наявність текстових запозичень», у ході якого познайомив учасників з двома системами Strikeplagiarism та Unicheck, у яких підписані меморандуми з МОН України для використання їхніх програм. У ході тренінгу «Особливості виявлення текстових запозичень у кваліфікаційних роботах» Володимир Олександрович продемонстрував процес перевірки наукових робіт та дав пояснення протоколу перевірки.

Поринути у світ образотворчого мистецтва через практикум «Авторство у мистецтві. Плагіат, копія, апропріація у візуальному мистецтві» допомогла учасникам заходу доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій Зузяк Тетяна Петрівна, яка представила цікаві історичні аспекти щодо запровадження авторства у мистецтві та фактів його порушення на світовому рівні, познайомила з випадками написання однакових картин одним або різними художниками, з особливостями створення картин-копій, картин-двійників, художнього запозичення (наслідування).

Керівник Центру внутрішньої системи забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Губіна Світлана Іванівна, підводячи підсумки Дня академічної доброчесності у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, закликала поважати працю інших, адже доброчесна людина ніколи не присвоюватиме собі чужих заслуг. Тому в процесі навчання та дослідницької роботи потрібно керуватися принципами чесної праці та навчання.

Учасники заходу отримали сертифікати від освітнього хабу «NotBox».

Відеозапис Дня академічної доброчесності у ВДПУ

Губіна С.І. – керівник Центру внутрішньої системи забезпечення якості освіти, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами