Практика навичок професійної діяльності асистента фізичного терапевта та асистента ерготерапевта

20.03.2022 р.

Студенти бакалаврату факультету фізичного виховання і спорту ВДПУ, які навчаються за ОПП Фізична терапія, ерготерапія продовжують опановувати на базах клінічної практики навички професійної діяльності асистента фізичного терапевта та асистента ерготерапевта. Уже три тижні, як вони сумлінно оволодівають професійними компетентностями, зокрема навчаються міжособистісної взаємодії, злагоджено працювати в команді, діяти соціально відповідально та свідомо. Особливу увагу під час практичної підготовки звертають на формування таких фахових компетентностей, як здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії.; здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії; здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.

Виконувати щоденні завдання клінічного супервізора для студента-практиканта допомагає базовий рівень знань та умінь з попередньо опанованих протягом 1-3 курсів навчальних дисциплін теоретичної підготовки: «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Основи патології», «Біомеханіка», «Валеологія», «Діагностика і моніторинг стану здоров'я», «Вікова фізіологія», «Масаж загальний і самомасаж», «Фізична рекреація», «Лікувальна фізична культура», «Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях кардіо-респіраторної системи», а також курсу доклінічної практики.

Під час клінічної практики студенти навчаються проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати, знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та ерготерапії. Студенти-практиканти готові надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів; удосконалюють свої навички щодо навчання пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя.

З огляду на дев’ятирічну війну і рік важкого протистояння нашого народу повномасштабному вторгненню з боку країни-агресора, нині професії фізичного терапевта, ерготерапевта, асистента фізичного терапевта/ерготерапевта є надзвичайно затребуваними у нашій державі й студенти спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія ВДПУ відчувають під час клінічної практики свою особливу значущість і потребу у своїх трудових функціях сьогодні та в майбутньому.