Вебсемінар
«Інформаційно-бібліотечні ресурси на допомогу молодому науковцю»

03.11.2021 р.

З метою популяризації академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського студенти СВО «Бакалавр», «Магістр» спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології), здобувачі наукового ступеня PhD спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) і науково-педагогічні працівники кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті брали участь у вебсемінарі «Інформаційно-бібліотечні ресурси на допомогу молодому науковцю», що відбувся 3 листопада 2021 р.

Он-лайн захід з основ бібліотечно-бібліографічних знань та наукометрії провели працівники бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Директор бібліотеки Валентина Степанівна Білоус ознайомила здобувачів освіти з поняттям академічного тексту, основними етапами написання академічних текстів, правилами оформлення наукових робіт та результатів досліджень, практиками написання якісного тексту.

Завідувачка відділу інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення бібліотечних процесів Світлана Глібівна Наугольних розповіла про академічну доброчесність та презентувала основні електронні наукові та освітні ресурси та інноваційні сервіси на допомогу молодому науковцю, доступ до них та відповідальне використання.

Про навички аналітично-синтетичної обробки документів та вимоги до оформлення бібліографічних посилань у відповідності до державних стандартів повідомила завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Тетяна Володимирівна Мірохіна.

Дана інформація є актуальною, цікавою та корисною для здобувачів освіти та молодих науковців.

Дякуємо організаторам за детальні роз’яснення і практичні поради щодо написання, оформлення та проведення перевірки наукових робіт.

Репортаж Ірини Шахіної