Вихід навчально-методичного посібника

20.10.2021 р.

Вийшов друком навчально-методичний посібник "Історія мистецтв у контексті світової культури: навчально-методичний посібник" у 3-х томах. Автором посібників є доцент кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Юлія Олександрівна Москвічова.

Посібник містить широкий комплекс матеріалів курсу "Історія мистецтв" для студентів спеціальностей 014.13 "Середня освіта (музичне мистецтво)" та 024 "Хореографія" закладів вищої освіти України, охоплює детальний виклад лекційно-теоретичного масиву, використану та рекомендовану наукову та навчально-методичну літературу, контрольні запитання та тестові завдання для самоперевірки студентів із кожної теми, широкий ілюстративний матеріал, що унаочнює як теоретичний, так і фактологічний матеріал, інформативний глосарій, теми для індивідуальних навчально-дослідних завдань.

У посібнику розкрито зміст усіх історичних періодів розвитку провідних культурних регіонів світу, що включає характеристику найважливіших здобутків у літературі, архітектурі, образотворчому мистецтві, освіті, театрі. Основна увага зосереджена на знакових історичних постатях і видатних діячах мистецтва різних країн світу, світоглядних уявленнях та стильових характеристик кожної конкретної епохи.