ДНІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВДПУ

25.05 - 27.05.2021 р.

Поняття академічної доброчесності – одне із найбільш актуальних зараз в українській освіті. Саме за якість освіти борються як центральні органи влади, так і самі ЗВО разом із громадськістю. Тому Центр внутрішньої системи забезпечення якості освіти ВДПУ ініціював проведення загальноуніверситетських онлайн-заходів, які допоможуть нагадати академічній спільноті про важливість сумлінного та чесного навчання, привернути увагу до проблеми та зростити зерно академічної чесності серед студентства.

25-27 травня 2021 року проведено низку цікавих заходів, до яких долучилися здобувачів вищої освіти СВО бакалавра, магістра, здобувачів PhD-програм, науково-педагогічних та педагогічних працівників, співробітників ВДПУ.

Під час урочистого відкриття Днів академічної доброчесності з вітальним словом до учасників звернулася ректор ВДПУ ім.М.Коцюбинського, проф. Лазаренко Н.І. Протягом трьох днів були проведені такі заходи: презентація «Академічна доброчесність як запорука якості вищої освіти» (Нормативно-правова база академічної доброчесності: Закони України, Положення університету) (Гусєв С.О., Коломієць А.М. ), круглий стіл «Що повинен знати студент про академічну доброчесність? Розмова на рівних» (Губіна С.І. ), семінар «Набуття студентами компетентностей з академічної доброчесності в процесі вивчення дисципліни «Право інтелектуальної власності» (Яременко О.І. ), практикум «Електронні наукові та освітні ресурси, сервіси: доступ та відповідальне використання» (Білоус В.С., Наугольник Г.С. ), семінар «Програмні сервіси з перевірки наукових робіт на наявність текстових запозичень» та тренінг «Особливості виявлення текстових запозичень у кваліфікаційних роботах» (Уманець В.О. ), науково-практичний семінар «Вимоги до наукових публікацій у виданнях, що входять до фахових видань категорії «А» та «В» (Костюкевич В.М.), семінар «Оцінювання ефективності наукової діяльності (наукометричні показники) та оприлюднення результатів наукових досліджень (як і де правильно публікуватись, уникаючи найбільш поширених помилок)» (Громов Є.В. ), практикум «Авторство у мистецтві. Плагіат, копія, апропріація у візуальному мистецтві» (Зузяк Т.П.).

У проведених заходах взяли участь більше 300 осіб (100 - у відеоконференціях, більше 200 переглядів під час трансляцій на YouTube-каналі ВДПУ).

Центр внутрішньої системи забезпечення якості освіти ВДПУ провів онлайн-опитування учасників з метою отримання зворотнього зв’язку та складання плану подібних заходів на наступний навчальний рік. Респонденти своїми відповідями на питання анкети засвідчили неабияку користь від проведених заходів, зокрема від отриманої інформації та практичних рекомендацій, висловили позитивні враження, запропонували регулярно проводити подібні заходи, врахувавши також питання академічної доброчесності у музичному мистецтві. Крім того, по завершенні проведення Днів академічної доброчесності, чат відеоконференції наповнився словами вдячності від багатьох учасників, яких зацікавила така актуальна тема, про що свідчать їхні активність під час обговорень та бажання продовжити навчання з даної теми.

Відеозписи Днів академічної доброчесності у ВДПУ:

Перший День

Другий День

Третій День

Дякуємо керівництву університету за надану можливість долучитися до Днів академічної доброчесності у ВДПУ.


Губіна С.І. – керівник Центру внутрішньої системи забезпечення якості освіти,
доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами.