Науково-методичний онлайн-семінар
«Наукове керівництво здобувачами доктора
філософії: теорія та практика»

19.11.2020 р.

На факультеті історії, права і публічного управління відбувся науково-методичний онлайн-семінар «Наукове керівництво здобувачами доктора філософії: теорія та практика».

В роботі семінару взяли участь викладачі, які забезпечують освітній процес за ступенем доктора філософії зі спеціальності 032 історія та археологія, а також наукові керівники аспірантів: проф. Зінько Ю.А., проф. Мельничук О.А., проф. Коляструк О.А., проф. Кравченко П.М., доц. Тучинський В.А., доц. Неприцький О.А., доц. Жмуд Н.В., доц. Кравчук О.М. До участі в семінарі були запрошені д.пед.н., професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Шевченко Л.С. та к.і.н., завідувач відділу аспірантури та докторантури ВДПУ імені Михайла Коцюбинського Поліщук А.С.

Модератором семінару виступив гарант освітньо-наукової програми, д.і.н., проф. Мельничук О.А., який ознайомив присутніх із особливостями нормативного врегулювання наукового керівництва здобувачами ступеня доктора філософії. Своїм досвідом із проведення експерименту з присудження доктора філософії поділилася д.пед.н., проф. Шевченко Л.С. Із освітньою та науковою складовою підготовки докторів філософії, основними документами та формами звітності аспірантів ознайомила к.і.н. Поліщук А.С.

У ході виступів відбулося жваве обговорення запропонованих проблем. Учасники семінару мали змогу висловити своє бачення місця і ролі наукових керівників в системі підготовки докторів філософії. Були окреслені конкретні завдання, які мають бути реалізовані з метою підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня.