Обговорення освітньо-професійної програми
"Середня освіта. Музичне мистецтво.
Режисура музично-виховних заходів"

14.04.2010 р.

Відбулось обговорення освітньо-професійної програми "Середня освіта. Музичне мистецтво. Режисура музично-виховних заходів" зі здобувачами вищої освіти. Студенти магістерського рівня вищої освіти предметної спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Олена Кирилюк, Яна Калинська, Ольга Заволович, Іванна Карась висловили свої пропозиції щодо вдосконалення навчального плану та освітньої програми. Студенти підтримали думку викладачів про зміну професійної кваліфікації на «вчитель музичного мистецтва, організатор музично-виховних заходів» замість «вчитель музичного мистецтва та художньої культури». Тому до циклу професійної підготовки вони вважають доречно включити навчальні дисципліни: сценічна майстерність та методика організації музично-виховних заходів.

Майбутні вчителі мають опанувати таку фахову компетентність, як здатність застосовувати в освітній практиці та культурно-мистецькій діяльності знання з даних навчальних дисциплін, зокрема, знати специфіку режисерсько-постановочної роботи; вміти створювати сценарії, складати режисерський план постановки художньо-митстецьких, музично-виховних заходів різних видів.