Науково-практичний онлайн-семінар
«Академічна доброчесність: сутність, порушення та відповідальність»

26.06.2020 р.

На факультеті історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбувся науково-практичний онлайн-семінар «Академічна доброчесність: сутність, порушення та відповідальність».

У проведенні семінару взяли участь: Зінько Ю.А., к.і.н., проф., декан факультету історії права і публічного управління; наукові керівники аспірантів та викладачі, що забезпечують освітній процес за спеціальністю «032 Історія та археологія» на третьому освітньо-науковому рівні (Коляструк О.А., д.і.н., проф.; Кароєва Т.Р., д.і.н., проф.; Кравченко П.М., к.і.н., доц.; Жмуд Н.В., к.і.н., доц.; Кравчук О.М., к.і.н., доц.); завідувач аспірантури університету, к.і.н. Поліщук А.С.; начальник інформаційно-обчислювального центру університету, к.пед.н., доц. Уманець В.О.; аспіранти 1 – 4 курсів (Левчук Д.В., Ткаченко А.В., Федоришен О.Ю., Коваль О.О., Школьнікова Т.Ю., Дячок Д.Ю., Щербанюк Д.Г., Гаврищук В.М.).

У своїй доповіді гарант освітньо-наукової програми «Історія та археологія» проф. Мельничук О.А. ознайомив присутніх із нормативними актами, що регулюють питання академічної доброчесності; правилами дотримання принципів академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти; основними видами порушень академічної доброчесності (академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання та ін.); академічною відповідальністю науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Начальник інформаційно-обчислювального центру університету, доц. Уманець В.О. детально проаналізував Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 29 вересня 2016 р., охарактеризував критерії оцінювання академічного плагіату в університеті, розповів про основні принципи роботи комп’ютерних програм, за допомогою яких здійснюється перевірка текстів на плагіат в університеті.

Обговорення питань супроводжувалося жвавою дискусією, під час якої кожен із учасників мав змогу висловити своє бачення та ставлення до означених проблем. Виступаючі підкреслили важливість забезпечення академічної доброчесності як необхідної складової якісної підготовки здобувачів вищої освіти та наукової діяльності.