Онлайн-семінар
«Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з спеціальності 032
«Історія та археологія»: вітчизняний та зарубіжний досвід»

18.06.2020 р.

На факультеті історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбувся науково-теоретичний онлайн-семінар «Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з спеціальності 032 «Історія та археологія»: вітчизняний та зарубіжний досвід».

Учасниками семінару були: декан факультету історії права і публічного управління, кандидат історичних наук, професор Зінько Юрій Анатолійович; члени робочої групи з підготовки освітньо-наукової програми «Історія та археологія» (доктор історичних наук, професор Коляструк Ольга Анатоліївна, доктор історичних наук, професор Кароєва Тетяна Робертівна, кандидат історичних наук, доцент Ніколіна Інна Іванівна); представники викладачів, що забезпечують навчальний процес за спеціальністю (кандидат історичних наук, доцент Жмуд Наталка Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент Кравчук Олександр Миколайович); завідувач аспірантури ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, кандидат історичних наук Поліщук Анна Сергіївна. Позицію стейкхолдерів спеціальності представляв директор Державного архіву Вінницької області, доктор історичних наук, професор Легун Юрій Вікторович. Від аспірантів участь у семінарі взяв Гаврищук Віталій Миколайович.

До роботи в семінарі були запрошені зарубіжні партнери, з якими факультет має довгострокові договори про співпрацю: Варшавський університет (Республіка Польща), в особі доктора гуманітарних наук, професора, завідувачки кафедри теорії та досліджень сучасних культурних практик Ганни Магдалени Зовчак; Гомельський державний університет імені Ф. Скорини, в особі доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри загальної історії Мезги Миколи Миколайовича.

Модератором семінару виступив доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії, гарант освітньо-наукової програми «Історія та археологія» Мельничук Олег Анатолійович, який ознайомив присутніх із станом реформування системи підготовки докторів філософії та докторів наук в Україні. Проф. Мезга Микола Миколайович та проф. Зовчак Ганна Магдалена поділилися досвідом підготовки означених фахівців в Білорусі та Польщі. Учасники семінару обговорили проєкт змін до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю «Історія та археологія» та розглянули питання щодо поглиблення міжнародного співробітництва у цій сфері. Від стейкхолдерів та аспірантів були висловлені пропозиції для удосконалення освітньої та наукової складової підготовки здобувачів вищої освіти.

Науково-теоретичний семінар пройшов у діловій, дружній та доброзичливій атмосфері. Його учасники ознайомилися із зарубіжним досвідом підготовки фахівців ступеня доктора філософії з спеціальності 032 «Історія та археологія» та отримали незабутні враження від фахового спілкування.