Зустріч колективу з директором Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих

11.09.2019 р.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулась зустріч колективу з директором Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Ларисою Борисівною Лук’яновою доктором педагогічних наук, професором, членом-кореспондентом НАПН України, заслуженим діячем науки і техніки України та з делегацією викладачів Карлового університету (Univerzita Karlova v Praze). Відбувся конструктивний діалог з представниками чеської спільноти з кафедри андрагогіки та управління освітою педагогічного факультету Карлового університету: prof. PhDr., MBA, Ph.D. Ярославом Вєтошком (Jaroslav Veteska) – завідувачем кафедри; ing., MBA, Ph.D Лусією Пауловчаковою (Lucie Paulovcakova) – заступником завідувача кафедри; mgr. Дануше Двораковою (Danuse Dvorakova) – координатором програми навчання впродовж життя; bc. Давідом Мюком (David Muck) – cекретарем-помічником завідувача кафедри.

Це знакова подія для нашого університету, адже освітнє міжнародне партнерство завжди приносило успішні результати. Впевнені, що досвід чеських колег щодо освіти дорослих та неформальної освіти стане гарною основою для продовження нашої співпраці.

Ярослава Пилипенко

Переглядів: 1