Facebook Youtube Instagram

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Московчук Ольги Сергіївни

Створена відповідно до наказу МОН України № 897 від 06.07.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Московчук Ольги Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».


Назва дисертаційної роботи: «Формування соціальної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі діяльності студентського самоврядування».


Анотація. Московчук О.С. «Формування соціальної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі діяльності студентського самоврядування». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.


Голова ради:

1. Каплінський Василь Васильович, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Тогочинський Олексій Михайлович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби.

3. Кучай Тетяна Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

Рецензенти:

4. Коломієць Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

5. Бровчак Людмила Сидорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: aspiranturavspu@gmail.com

Телефон: (0432)61-28-35

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради


Дисертацію прийнято до розгляду: 20.05.2020 р.

Дата захисту: 28.08.2020 р.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Спеціалізована вчена рада, корпус 2.