Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Навчально-наукова лабораторія з етнології Поділля

(Народознавчий центр)
Музей ВДПУ
Музей ВДПУ

Народознавчий центр виник у 1993 році з ініціативи доцента кафедри української та зарубіжної культури Мельничук Лідії Семенівни та при її безпосередній участі. Метою центру було прилучення майбутнього вчителя до пізнання, збереження та розбудови культурно-історичної спадщини свого народу і роду, активної краєзнавчої роботи. Центр розпочав свою роботу як спеціалізований кабінет українського народознавства, а з часом, за підтримки адміністрації навчального закладу, набув статусу загально університетського підрозділу. Лідія Семенівна розробила наукову концепцію створення народознавчого центру та етнографічного музею при ньому. Особисто вона разом зі студентами почала збирати матеріали, залучала викладачів та співробітників університету, народних майстрів Вінниччини, які допомагали порадами, консультаціями, збирали пам'ятки народної культури, передали в фонди чимало родинних реліквій.

У 1993-2005 рр. проведено понад 100 експедицій до відомих осередків народної культури Поділля.

На основі напрацьованих матеріалів в 1995-1999рр. було відкрито спеціалізації "українознавство" на музично-педагогічному та філологічному факультетах. Навчально-методична робота була спрямована на забезпечення кваліфікованого викладання курсу українського народознавства на всіх факультетах університету та циклу дисциплін спеціалізації. Вивчення предметів українознавчого циклу здійснюється з урахуванням специфіки факультетів та вимог до підготовки сучасного вчителя, який не тільки володіє своїм предметом, а й знає історію, культуру народу, є щирим патріотом України й розуміє суспільний характер своєї професії. У 2005 році було відкрито спеціалізацію "українознавство" в Інституті історії, етнології і права, а з 2007р. ця спеціалізація

В 1995 році Мельничук Л.С. створила фольклорно-етнографічний колектив "Душі криниця" і була його першим керівником до 2000 року. В 1999 році колектив "Душі криниця" став дипломантом регіонального фестивалю "Перлинки Поділля" у Могилеві-Подільському. Сьогодні в основному складі фольклорно-етнографічного колективу "Душі криниця" майже 20 студентів університету - з Інституту історії, етнології і права, Інституту педагогіки і психології, Інституту філології й журналістики, музично-педагогічного факультету. Очолює колектив випускниця музично - педагогічного факультету спеціалізації "українознавство" працівник лабораторії Пірус К.Л.

Виставка
Виставка "Народний одяг подолян" в етнографічному музеї ВДПУ

При Народознавчому центрі у 2000-2004 рр. діяла виставкова галерея, де відбувались зустрічі з народними майстрами Вінниччини та презентації їх виробів, різноманітні виставки декоративно - прикладного мистецтва.

В 2001 році народознавчий центр брав участь у Всеукраїнському святі, присвяченому сторіччю від дня народження Гната Танцюри. В 2002 році делегація центру на чолі з Мельничук Л.С. взяла активну участь у II Міжнародному з'їзді писанкарів у Коломиї, а в 2003 році відбулася презентація Народознавчого центру на III Міжнародному симпозіумі етнологів у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

В квітні 2003 року відкрито етнографічний музей Народознавчого центру, колекція експонатів якого формувалася пошуками студентів, викладачів та співробітників університету. Значну частину пам'яток було зібрано під час експедицій. Всі вони пройшли наукову обробку (паспортизацію) й зберігаються у фондах музею.

Етнографічне свято для дітей
Етнографічне свято для дітей "Благослови, мати, весну закликати"

У жовтні 2003 року з ініціативи Л.С.Мельничук та зусиллями працівників Народознавчого центру проведено Міжнародну конференцію "Народна культура Поділля в контексті національного виховання".

На базі центру підготовлено значний методичний та наочний матеріал: розробки уроків та різноманітних позакласних й позашкільних заходів, тематика рефератів, курсових та дипломних робіт з основних курсів українознавства, методичні рекомендації до їх підготовки. Напрацьована технологія проведення етнографічних практик та польових експедицій, зібрано велику кількість автентичних пам'яток народної культури, відео та аудіо матеріалів. Одним із напрямків науково-дослідницької роботи є формування рукописного фонду та етнографічного музею, яке розпочалось разом із створенням Народознавчого центру. Чільне місце у фондовій колекції етнографічного музею посідають пам'ятки, що розповідають про походження, етнічну історію, господарську діяльність, побут і культуру населення Поділля кінця XIX - XX століття.

Згідно з рішенням вченої ради ВДПУ імені Михайла Коцюбинського від 27.05.2005 за наказом № 417 на базі народознавчого центру створено навчально-наукову лабораторію з етнології Поділля, яка стала підрозділом Інституту історії, етнології і права. В цьому ж році було відкрито спеціалізацію "українознавство" в Інституті історії, етнології і права та набрано одну групу студентів.

З 25січня 2006 року роботу, започатковану Мельничук Л.С., продовжує Пірус Тетяна Петрівна, яка є завідувачем навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля та старшим викладачем кафедри етнології.

Під керівництвом працівників лабораторії в університеті проводяться традиційні дні народознавства восени - "До Покрови" та навесні - "До Великодня".

В березні 2006 року Пірус Т.П. започаткувала етнографічне свято для дітей "Благослови, мати, весну закликати", в листопаді 2006р. - майстер - класи з вишивки та гончарства для студентів університету. В червні 2006 року лабораторія брала участь у Міжнародному фестивалі, присвяченому пам'яті Гната Танцюри.

Майстер-клас з гончарства
Майстер-клас з гончарства

У квітні 2007 року спільно з Обласним центром народної творчості навчально - наукова лабораторія стала спів організатором Всеукраїнського свята "Великодня писанка", яке відбувалось в м.Вінниці, а Пірус Т.П. - була делегатом III Міжнародного з'їзду писанкарів у Космачі ( Івано - Франківська область).

В складі творчої делегації Вінниччини Пірус Т.П. представляла у вересні 2007 року народне мистецтво краю на Міжнародному ярмарку у Лодзі (Польща).

У вересні 2006 р. відкрито кафедру етнології Інституту історії, етнології і права, завідувачем якої було обрано доктора історичних наук Легун Ю.В.


Робота навчально - наукової лабораторії з етнології Поділля здійснюється за такими напрямками:

Сторінки діяльності лабораторії з етнології Поділля