Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

29.09.2010 р.

Конкурсна програма "Подільська осінь" під девізом "Всі ми європейці"

29.09.10р. – концерт окремих учасників та самодіяльних художніх колективів університету «Ми всі Європейці». Студенти мали можливість представити глядачам культурну спадщину, виражену в піснях і танцях, однієї з європейських країн: Італії, Іспанії, Польщі, Греції, Англії та Чехії.

Свято-ярмарка «Народна культура Поділля в контексті Європейської спадщини» проводилося з метою наблизити студентів нашого університету до культури європейських країн, наголошуючи на тому, що культура починається з кожної людини окремо та закликаючи їх берегти те, що нам залишили предки і творити нове й прекрасне.