Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Фестиваль - 2011
художньої самодіяльності педуніверситету
Частина І

14.04.2011 р.

Інститут філології і журналістики


13.04.2011 р.

Інститут іноземних мов12.04.2011 р.


Інститут педагогіки, психології і мистецтв
11.04.2011 р.

Інститут фізичного виховання і спорту